"Nāve, nāc jel drīz!" Ko mūzikas stundā dzied bērni septītajā klasē?

FOTO: AFP / Scanpix

Kāds vīrietis sociālajos tīklos dalījies ar fotogrāfiju - viņš iemūžinājis septītas klases mūzikas grāmatas atvērumu, kur redzamas notis un vārdi kādai latviešu tautas rotaļai. Dziesmas saturs gan vīrieti samulsinājis.

Rotaļas dziesmas vārdi ir vienkārši un jādzied enerģiski: "Nāve, nāve, nāc jel drīz, ņem tos vecos puišus līdz! Veci puiši guļ gar slitu, gaida, kad tā nāve nāks."

Rotaļas dziesmai grāmatā seko arī paskaidrojums: "Rotaļas pirmajā daļā visi tās dalībnieki iet pa apli un dzied ("Nāve, nāve..."), bet Nāve ir apļa vidū un ar lēcieniem dejo (visi var atdarināt viņas lēcienus). Otrajā daļā ("Veci puiši...") Nāve izvēlas kādu no rotaļas dalībniekiem un griežas ar to elkoņos."

"Pēc tam abi paliek vidū, un rotaļa turpinās, kamēr visi ir dejojuši ar Nāvi vai tās skartajiem."

Klāt grāmatā pievienota arī fotogrāfija ar Albrehta Dīrera kokgriezumu "Svētā Miķeļa cīņa ar pūķi", kā arī aicinājums bērniem meklēt gravīrā simbolus.

"Viduslaiku cilvēks visur saskatīja zīmes un simbolus. Simbols kļūst par svarīgu izteiksmes līdzekli arī kristīgajā mākslā, piemēram, Albrehta Dīrera gravīrās.

Par visa ļaunā un grēcīgā iemiesojumu kļūst velns, sātans, pūķis. Tam pretim mākslinieku gleznās nereti stājas jaunu un spēcīgu eņģeļu karapulki, kas drosmīgi cīnās ar velna tēlā iemiesoto ļaunumu."

Viedokļi pie ievietotās fotogrāfijas dalās - daži norāda, ka tā ir latviešu folklora, kas jāciena, daži - šāds saturs nav piemērots septītās klases skolēniem.

Uz augšu