T 27.01.2021.

Tiesa Afganistānas pilsonim un viņa dēlam ļauj iegūt patvērumu Latvijā

Ēka Baldones ielā, kurā atrodas Administratīvā rajona tiesa.

FOTO: Zilgma Kukle/LETA

Administratīvā rajona tiesa ir atcēlusi Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (PMLP) lēmumu atteikt piešķirt patvērumu Latvijā kādam Afganistānas pilsonim un viņa nepilngadīgajam dēlam, liecina publiski pieejamais spriedums.

Valsts robežsardzē 2017. gada nogalē tika saņemts Afganistānas pilsoņa iesniegums ar lūgumu piešķirt Latvijā bēgļa vai alternatīvo statusu. Iesniegumā pieteicējs norādīja, ka lūdz patvērumu arī savam nepilngadīgajam dēlam.

Patvēruma meklētājs pieteikumā bija skaidrojis, ka viņam un viņa ģimenei draudējis teroristu grupējums Taliban, jo vīrietis palīdzējis savas tantes, kurai piešķirts bēgļa statuss Latvijā, bērniem, kuri bija palikuši Afganistānā, nokļūt Latvijā.

1

Vīrietis apgalvoja, ka draudi viņam izteikti telefoniski, kā arī sūtot vēstules. Vēstuļu sūtītājs esot bijis Afganistānas islāma emirāts. Vīrietis arī informējis Latvijas varasiestādes, ka aptuveni četrus gadus viņam Afganistānā piederējis savs veikals, kurā tirgoti sieviešu apģērbi. Tā kā viņam bija otrs darbinieks, pats reti gājis uz veikalu, jo baidījies iziet uz ielas.

PMLP šogad pavasarī atteicās piešķirt afgānim bēgļa vai alternatīvo statusu Latvijā, tāpēc vīrietis vērsās tiesā.

1

Tiesa no lietā esošajiem materiāliem konstatējusi, ka, pēc pieteicēja sniegtās informācijas, viņš kopā ar savu dēlu atstājis Afganistānu Taliban izteikto draudu dēļ.

Ņemot vērā, ka viņš palīdzējis ģimenei, viņam no Taliban draudot nāves sods. Papildus Taliban pieteicējam esot draudējis, jo viņa brālis kļuvis neticīgs un strādājot amerikāņu spēku labā par tulkotāju.

Spriedumā teikts, ka tiesai nav objektīvu iespēju pārliecināties par draudu vēstuļu autentiskumu, bet tiesa arī nevar apgalvot, ka vēstules nav īstas. Lai gan daļa pieteicēja sniegtās informācijas pati par sevi ir saprātīgi izskaidrojama, tomēr, vērtējot visus stāsta apstākļus, pieteikums daļā par bēgļa statusa piešķiršanu noraidīts.

Vērtējot alternatīvā statusa piešķiršanu, tiesa konstatēja, ka Afganistānā ir plaši izplatīta vardarbība un iekšējās bēgšanas iespēju faktiski nav. Tiesa secināja, ka tai ir pamats uzskatīt, ka, pieteicējiem atgriežoties Afganistānā, viņi būtu pakļauti reālam dzīvības vai veselības apdraudējuma riskam tāpēc vien, ka viņi atrodas šajā teritorijā.

1

Līdz ar to tiesa secināja, ka tēva un dēla gadījumā pastāv smaga kaitējuma draudi Patvēruma likuma izpratnē. Tiesa secināja, - ņemot vērā, ka iekšējās bēgšanas iespējas faktiski nepastāv, tad uzskatāms, ka izcelsmes valsts nevar nodrošināt pieteicējiem aizsardzību.

Tiesa ņēmusi vērā, ka pieteicējs ir lūdzis piešķirt patvērumu arī viņa deviņus gadus vecajam dēlam, norādot uz bērnu apdraudējumu Afganistānā.

Tiesa konstatējusi, kopējā situācija Afganistānā un arī konkrētajā provincē ir nestabila, ir augsts bojā gājušo civiliedzīvotāju, tostarp bērnu skaits, turklāt salīdzinoši regulāri ir gadījumi, kad par uzbrukuma mērķi tiek izraudzītas skolas.

Tiesa nosprieda uzdot PMLP pieņemt lēmumu par alternatīvā statusa piešķiršanu pieteicējam un viņa dēlam. Spriedums nav pārsūdzams.

1

Jau ziņots, ka pēdējos gados Administratīvā rajona tiesa, pretēji PMLP lēmumam, nolēmusi piešķirt patvērumu Latvijā vairākiem Afganistānas pilsoņiem.

Aktuālākās ziņas