Tiesa atceļ KP "Moller" grupas uzņēmumiem vairāku miljonu lielus sodus

Konkurences padome izgatavots informatīvais buklets.

FOTO: Evija Trifanova/LETA

Administratīvā apgabaltiesa apmierinājusi "Moller" grupas uzņēmumu pieteikumu, atceļot daļu Konkurences padomes (KP) lēmumu un uzņēmumiem ar to piemērotos naudas sodus vairāku miljonu eiro apmērā, aģentūru LETA noskaidroja tiesā.

Administratīvās apgabaltiesas pārstāvis Sandis Zellis aģentūrai LETA norādīja, ka ar tiesas 22. novembra spriedumu ir apmierināts SIA "Moller Auto Latvia" pieteikums, ar kuru lūgts atcelt KP 2014. gada lēmumu daļā, ar kuru "Moller Auto Latvia" uzlikts naudas sodas 1 216 738 eiro apmērā, kā arī daļā, ar kuru SIA "Moller Baltic Import" uzlikts naudas sods 5 050 542 eiro apmērā.

Savukārt SIA "Moller Auto Ventspils" un SIA "Mollers Auto Krasta" pieteikumus tiesa apmierināja tikai daļēji. Tiesa atstāja negrozītu KP lēmumu daļā, ar kuru konstatēti pārkāpumi, taču atcēla uzliktos naudas sodus, liekot KP izdot jaunu administratīvo aktu par naudas soda uzlikšanu.

Spriedumu var pārsūdzēt Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamentā viena mēneša laikā no sprieduma sastādīšanas dienas, kasācijas sūdzību iesniedzot Administratīvajā apgabaltiesā.

2012. gadā KP konstatēja vairāku "Moller" grupā ietilpstošo komersantu vismaz piecu gadu garumā veiktu sistemātisku savas dalības saskaņošanu iepirkumos. Sešiem uzņēmumiem - "SD Autocentrs", SIA "Ripo Autocentrs", "Moller Auto Krasta", "Moller Auto Ventspils", "Moller Auto Latvia" un "Volkswagen" importētājam Baltijas valstīs "Moller Baltic Import" - par dalību pārkāpumā KP piemēroja naudas sodu kopumā 7 635 183 eiro apmērā.

"Tiesas spriedums ir loģisks iznākums šajā lietā. "Moller" grupas uzņēmumi jau sākotnēji norādīja uz to, ka KP lēmums ir nepamatots un prettiesisks. Pie konkrētās pozīcijas uzņēmumi pieturējās arī tiesvedības ietvaros, kur objektīvas un vispusīgas tiesas veiktās KP lēmuma analīzes tiesa saskatīja KP apgalvojumu nepamatotību," pauda "Moller" grupas uzņēmumu Latvijā pārstāvis Gundars Ruža.

KP pārstāve Paula Vilsone aģentūru LETA informēja, ka tā ir saņēmusi Administratīvās apgabaltiesas spriedumu par konkrēto iestādes lēmumu un pašlaik rūpīgi vērtē tiesas argumentāciju. Pēc sākotnējās iepazīšanās ar argumentāciju KP nepiekrīt izvēlētajai tiesas pieejai konkurences pārkāpuma neesamības konstatēšanai atsevišķu tirgus dalībnieku darbībā. Spriedums kopumā atkāpjas no pašas Administratīvo tiesu iedibinātās judikatūras karteļu vienošanos izvērtējumā.

KP izmantos likumā noteiktās tiesības un spriedumu pārsūdzēs nākamajā instancē - Augstākajā tiesā.

Aģentūra LETA jau ziņoja, ka 2014. gadā KP konstatēja vairāku "Moller" grupā ietilpstošo komersantu vismaz piecu gadu garumā veiktu sistemātisku savas dalības saskaņošanu iepirkumos. KP konstatēja, ka šīs meitas sabiedrības nerīkojās neatkarīgi no to mātes kompānijām, tāpēc iestāde noteica solidāro atbildību vairākām mātes sabiedrībām - "Moller Auto Baltic", "Harald A.Moller" un "Heinz Wilke Autohandel". KP lēmumā mātes kompānijām solidāro atbildību piemēroja, konstatējot 100% to dalību meitas sabiedrībās.

Administratīvā apgabaltiesa, izskatot mātes sabiedrību pieteikumu par nepamatotu solidārās atbildības noteikšanu, šo pieteikumu apmierināja un KP lēmumu atcēla šajā daļā. Spriedumā norādīts, ka Konkurences likums neparedz solidāru atbildību par konkurences tiesību pārkāpumu uzņēmumam, kas nav tiešais pārkāpējs. Taču AT, izskatot KP kasācijas sūdzību, atcēla Administratīvās apgabaltiesas spriedumu un atzina, ka spriedumā ietvertā analīze ir nepareiza un nepietiekama. Proti, Konkurences likuma subjekts ir tirgus dalībnieks, kas ir saimnieciskas jeb ekonomiskas darbības veicējs, neatkarīgi no šādas ekonomiskās vienības juridiskās formas. Tādējādi Konkurences likuma subjekts ir arī mātes sabiedrība. Šādu novērtējumu apstiprina arī Eiropas Savienības (ES) Tiesa, kuras atziņas ir piemērojamas Latvijas tiesiskā regulējuma interpretācijā.

LETA arī ziņoja, ka iepriekš apgabaltiesa nolēma izdalīt no administratīvās lietas atsevišķā tiesvedībā "Harald A.Moller AS", "Moller Auto Baltic AS" un "Heinz Wilke Autohandel GmbH" prasījumus par KP 2014. gada 15. decembra lēmuma atcelšanu, kā arī izdalīt no administratīvās lietas atsevišķā tiesvedībā SIA "SD Autocentrs" pieteikumā ietvertos prasījumus par minētā KP lēmuma atcelšanu, naudas soda samazināšanu un lietā noslēgtā izlīguma neatbilstību tiesību normām.

Sešiem uzņēmumiem - "SD Autocentrs", SIA "Ripo Autocentrs", "Moller Auto Krasta", "Moller Auto Ventspils", "Moller Auto Latvia" un "Volkswagen" importētājam Baltijas valstīs "Moller Baltic Import" - par dalību pārkāpumā KP piemēroja naudas sodu kopumā 7 635 183 eiro apmērā. Savukārt viens uzņēmums iecietības programmā tika pilnībā atbrīvots no soda, jo tā sniegtā informācija ļāva KP atklāt pārkāpumu.

KP konstatēja, ka uzņēmumi savstarpēji vienojušies nekonkurēt iepirkumos. Piemēram, uzņēmumi ļāvuši uzvarēt iepriekš izvēlētam pretendentam, kamēr pārējie iesnieguši saskaņotus un klientam neizdevīgākus piedāvājumus vai arī vispār atteikušies no dalības iepirkumā. Dīleri regulāri viens otru informējuši par plāniem attiecībā uz kādu iepirkumu, lūdzot pārējos nekonkurēt - nepiedalīties vispār vai nepiedāvāt zemākas cenas. Savukārt automašīnu importētājs Latvijā - vairumtirgotājs "Moller Baltic Import" - ne vien zināja un neiebilda pret pastāvošo tirgus sadali starp dīleriem, bet arī zināmā mērā veicināja un atbalstīja pārkāpumu, jo darbojās kā informācijas apmaiņas starpnieks.

"Moller" grupas uzņēmumi Latvijā nepiekrita KP lēmumam un apstrīdēja to tiesā. To ieskatā uzņēmumi nav kavējuši vai ierobežojuši konkurenci, un "Volkswagen" pircējiem ar to darbībām nav nodarīts nekāda veida kaitējums, tādēļ KP lēmumā aprakstītā vairākus gadus senā situācija nav klasificējama kā konkurences tiesību pārkāpums.

Uz augšu