Mediķi: Gandrīz 50% insulta gadījumu Latvijā izraisījusi savlaicīgi neatpazīta un neārstēta mirdzaritmija

Aktuālākās ziņas