T 25.11.2020.

LZAP komentē, kāpēc Gobzems izslēgts no advokatūras
Papildināta

Aldis Gobzems.

FOTO: Reuters/ScanPix

Latvijas Zvērinātu advokātu padome (LZAP) snieguši komentāru par Ministru prezidenta amatam nominētā politiķa Alda Gobzema izslēgšanu no advokatūras, informē LZA kolēģijas Komunikācijas konsultante Māra Arāja. 

Izskatot četras šā gada jūnijā un jūlijā saņemtās sūdzības par zvērinātu advokātu Aldi Gobzemu, Latvijas zvērinātu advokātu padome šā gada 28. augustā lēma par disciplinārlietas ierosināšanu un nodošanu izskatīšanai Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijas Disciplinārlietu komisijai.

Pirms šā Padomes lēmuma pieņemšanas no Gobzema tika pieprasīti rakstveida paskaidrojumi par visām četrām saņemtajām sūdzībām, kā arī politiķis divas reizes tika aicināts ierasties uz Padomes sēdēm, lai sniegtu viņam iespēju arī klātienē sniegt savus paskaidrojumus Padomei.

A. Gobzems šo iespēju abas reizes neizmantoja un uz Padomes sēdēm neieradās.

12

Padomes ierosinātās disciplinārlietas ietvaros Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijas Disciplinārlietu komisija gan pieprasīja un saņēma no Gobzema viņa rakstveida paskaidrojumus par izskatāmajiem jautājumiem, gan arī 1. novembrī klātienē uzklausīja deputāta paskaidrojumus.

Nākamajā Latvijas zvērinātu advokātu kolēģijas Disciplinārlietu komisijas sēdē, kas notika šā gada 13. novembrī, izvērtējot sūdzībās sniegtās ziņas kopsakarā ar advokāta Gobzema rakstveida un mutvārdu paskaidrojumos pausto viedokli, tika konstatēti vairāki pārkāpumi.

Par tiem piemērots bargākais soda mērs - izslēgšana no advokatūras.

12

Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijas Disciplinārlietu komisija lēmusi, ka Gobzems pārkāpis:

  • Advokatūras likuma 7. pantu (Advokātus nedrīkst identificēt ar viņu klientiem vai klientu lietām sakarā ar advokātu profesionālo pienākumu pildīšanu.)
  • 46. pantu (Par uzņemšanu zvērinātu advokātu skaitā Latvijas Zvērinātu advokātu padome paziņo Augstākās tiesas priekšsēdētājam, kas pieņem šādu jaunuzņemtā zvērināta advokāta zvērestu: "Es zvēru būt uzticīgs Latvijai, godprātīgi un pēc pārliecības pildīt valsts likumus, izturēties ar cieņu pret tiesām un valsts varu, sava advokāta darbā nerakstīt un nerunāt neko tādu, kas varētu kaitēt valstij, sabiedrībai, ģimenei un tikumībai, godīgi pildīt zvērināta advokāta pienākumus, sargāt savu pilnvardevēju vai to personu intereses, kuru lietas vedu, apzinoties, ka man par savu darbību jāatbild likuma priekšā.")
  • 67. pantu (Zvērināts advokāts nedrīkst izpaust sava pilnvardevēja noslēpumus ne tikai lietas vešanas laikā, bet arī pēc atbrīvošanas no lietas vešanas vai pēc lietas pabeigšanas. Viņam jānodrošina šo prasību ievērošana arī sava personāla darbā.)
  • Likuma Par tiesu varu 28.3 panta otro daļu (Lietas materiāli līdz brīdim, kad spēkā stājies tiesas galīgais nolēmums šajā lietā, ir pieejami tikai tām personām, kurām šādas tiesības paredzētas procesuālajos likumos.)
  • Latvijas Zvērinātu advokātu Ētikas kodeksu, tajā skaitā 1.2. punkta otro daļu, kas nosaka: Kā profesionālajā darbībā, tā privātajā dzīvē advokātam jāatturas no tādas uzvedības vai rīcības, kas var apkaunot viņa profesiju, izsaukt šaubas par viņa cieņu, godīgumu un taisnīgumu.
  • Ētikas kodeksa 8.3. punktu, kur noteikts: Advokātiem jāizturas pret savas profesijas kolēģiem ar vislielāko cieņu, pieklājību un godīgumu.

Jāuzsver, ka lēmums par Gobzema izslēgšanu no advokatūras tika pieņemts 13. novembrī, proti, vēl pirms Gobzems tika nominēts kā premjera amata kandidāts. Taču atbilstoši Latvijas Republikas Advokatūras likuma 73. panta otrajai daļai, Disciplinārlietu komisijas lēmumu par izslēgšanu no zvērinātu advokātu skaita apstiprina un izpilda Padome, pieņemot gala lēmumu šajā disciplinārlietā.

Attiecīgi 28. novembrī notika Padomes sēde, kurā, pamatojoties uz Disciplinārlietu komisijas 13. novembra lēmumu un tajā norādītajiem motīviem tika pieņemts lēmums par zvērināta advokāta Alda Gobzema izslēgšanu no zvērinātu advokātu skaita. 

Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijas Disciplinārlietu komisiju izvirza un ievēl zvērināti advokāti no sava vidus Zvērinātu advokātu kopsapulcē. Tā ir neatkarīga un vēlēta institūcija, tāpat kā Zvērinātu advokātu padome, kas nekādā veidā nav saistīta ar valstī notiekošo politiskā jomā, un pārstāv visus advokātus. Šī brīža Disciplinārlietu komisijas un Padomes sastāvs ievēlēts 2017. gada aprīlī.

Iepriekš Gobzems bija lūdzis apturēt savu darbību advokatūrā, kas nozīmētu, ka vēlāk pēc valsts amatpersonas statusa zaudēšanas viņš varētu atjaunot un turpināt savu advokāta praksi. Savukārt Gobzema izslēgšana no advokatūras šādu iespēju viņam liedz.

Turpmāk Gobzems vairs nav tiesu varai piederīga persona un viņam nav atļauts praktizēt kā advokātam, uz viņu neattieksies advokāta imunitāte, ētikas standarti, vēsta LZAP.

12

»Gobzems izslēgts no advokatūras par disciplinārpārkāpumiem.

Aktuālākās ziņas