ES un Francija sola 1,3 miljardu eiro palīdzību terorisma novēršanai Āfrikas Sāhelas zonā

Uz augšu