FM noskaidrojusi riskantāko no ES līdzfinansētājiem "lielajiem investīciju projektiem"

Finanšu ministrijas ēka.

FOTO: Ieva Makare/LETA

No Eiropas Savienības (ES) līdzfinansētājiem tā dēvētajiem "lielajiem investīciju projektiem" riskantākais ir Krievu salas ostas projekts, teikts Finanšu ministrijas (FM) ziņojumā par ES fondu ieviešanu.

Projekts "Infrastruktūras attīstība Krievu salā ostas aktivitāšu pārcelšanai no pilsētas centra" ir 2007.-2013. gadu ES fondu plānošanas perioda lielais projekts. Šī projekta īstenotāja ir Rīgas brīvostas pārvalde, bet Kohēzijas fonda līdzfinansējums veido 75,83 miljonus eiro.

FM atzīmē, ka projekta īstenošanas grafikā konstatētas nobīdes, kas šo projektu klasificē kā paaugstināta riska.

"Rīgas brīvostas pārvaldei jānodrošina īpaši pastiprināta risku pārvaldība sadarbībā ar stividoriem un citām iesaistītām pusēm projekta mērķu sasniegšanai, lai Rīgas brīvostas pārvaldei nebūtu jāatmaksā saņemtais ES atbalsta finansējums," pauda FM.

Savukārt šajā ES fondu plānošanas periodā, proti, no 2017. līdz 2020. gadam turpinās VAS "Latvijas dzelzceļš" projekts "Latvijas dzelzceļa tīkla elektrifikācija". FM norāda, ka Eiropas Komisijas (EK) tehniskās palīdzības neatkarīgie eksperti šogad novembrī uzdeva precizējošus jautājumus par projekta dokumentāciju, bet vienlaikus nenorādīja uz būtiskiem trūkumiem vai iebildumiem par projekta sociālekonomisko pamatotību. "Latvijas dzelzceļš" turpina darbu pie nepieciešamo precizējumu un skaidrojumu veikšanas.

Savukārt attiecībā uz otru "lielo projektu" VSIA "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca" "A" korpusa būvniecības otro kārtu, Veselības ministrija patlaban pilnveido ziņojuma projektu Ministru kabinetam, lai informētu par konstatēto iespējamo izmaksu pieaugumu un sniegtu priekšlikumus nepieciešamiem risinājumiem.

Uz augšu