Karīnas Račko jaunā romāna Samaitātā atvēršanas svētki.