C 21.01.2021.

"Sadales tīkls" brīdina par maldinošām enerģiju taupošu ierīču reklāmām

Elektrības skaitītājs; ilustratīvs attēls.

FOTO: Ieva Lūka / LETA

AS "Sadales tīkls" aicina iedzīvotājus "neuzķerties" uz maldinošām reklāmām par enerģiju taupošām ierīcēm, aģentūru LETA informēja "Sadales tīkls" pārstāve Tatjana Smirnova.

"Sadales tīklā" norādīja, ka arvien biežāk sociālajos tīklos un internetā parādās komercpiedāvājumi ar aicinājumu iegādāties "enerģijas taupīšanas" ierīces, ar kuru palīdzību var samazināt elektroenerģijas patēriņu līdz pat 50%.

Reklāmās ierīču efektivitāte tiek pamatota ar faktu, ka klientiem samazināsies elektroenerģijas patēriņš, jo netiks uzskaitīta reaktīvā enerģija.

2

Kompānijas pārstāvji skaidroja, ka šādas iekārtas iegāde būs nelietderīgi izlietoti resursi, jo samazināt elektroenerģijas patēriņu mājoklī var tikai, izvēloties energoefektīvas elektroiekārtas, izslēdzot elektroierīces, kad tās netiek lietotas, lietojot tās atbilstoši instrukcijai, kā arī regulāri veicot to apkopi un pārbaudi. Tāpat samazināt izmaksas par elektroenerģiju klienti var efektīvi lietojot pieslēguma jaudu vai izvēloties izdevīgākos elektroenerģijas tirgotāju piedāvājumus.

"Atbilstoši fizikas likumiem elektroenerģija sastāv gan no aktīvās, gan reaktīvās komponentes jeb enerģijas. Reaktīvā enerģija tiek patērēta, lai elektroierīces spētu darboties un patērēt lietderīgo - aktīvo enerģiju. Reaktīvo elektroenerģiju nav iespējams pārvērst aktīvajā jeb lietderīgajā enerģijā. Tādēļ iedzīvotājiem nav jāsatraucas, ka reaktīvā enerģija rada papildu elektroenerģijas patēriņu. Mājsaimniecību objektos reaktīvā elektroenerģija netiek uzskaitīta. Elektroenerģijas skaitītāji mājsaimniecībās uzskaita tikai elektroierīču patērēto jeb aktīvo elektroenerģiju, tādēļ šādas iekārtas iegāde būs tikai nelietderīgi izlietoti līdzekļi," skaidro "Sadales tīkla" pārstāve.

""Enerģijas taupīšanas" ierīces iegāde gluži pretēji var palielināt patēriņu, jo tajās esošo signāllampiņu un citu iebūvēto elementu darbībai ir nepieciešama aktīvā elektroenerģija, kas tiek uzskaitīta."

2

Viņa arī atzīmēja, ka reaktīvā enerģija tiek uzskaitīta uzņēmumos, kuriem, darbinot noteiktas elektroiekārtas, tā var tikt gan patērēta, gan saražota, tādēļ par tās apmēru uzņēmumiem ir jānorēķinās. Reaktīvā enerģija, kas no energoietilpīgu iekārtu darbināšanas tiek patērēta lielā apmērā vai nonāk elektrotīklā, var radīt elektrotīklā traucējumus, tādēļ tiek veikta atsevišķa tās uzskaite un kontrole. Lai to uzskaitītu, tiek uzstādīti skaitītāji ar atbilstošu funkcionalitāti, un klienti par to tiek informēti. Tas paaugstina energoefektivitāti, jo uzņēmēji vērtē risinājumus, kā samazināt reaktīvās enerģijas daudzumu.

"Sadales tīklā" norādīja, ka maldinoša ir arī informācija par reaktīvās enerģijas kaitīgumu veselībai. Ja elektrotīkls ir atbilstošā tehniskā stāvoklī, tas neapdraud iedzīvotāju veselību un drošību. Elektromagnētiskā lauka starojuma nelabvēlīga ietekme uz cilvēka veselību no mājsaimniecībās esošā zemsprieguma - 0,4 kilovoltu sprieguma nav iespējama. Turklāt, gar jebkuru "Sadales tīkls" energoapgādes objektu, tostarp transformatoru apakšstacijām, zemsprieguma elektroietaisēm un elektropārvades līnijām, atbilstoši Aizsargjoslu likuma normām ir noteiktas ekspluatācijas aizsargjoslas, kuru uzdevums ir nodrošināt minētā objekta aizsardzību un drošu ekspluatāciju, kā arī pasargāt vidi un cilvēku no objekta jebkāda veida ietekmes.

Patērētāju tiesību aizsardzības centrā (PTAC) aģentūra LETA noskaidroja, ka tas ir saņēmis sūdzības par šādām reklāmām, taču plašāku komentāru PTAC plāno sniegt tuvāko dienu laikā.

2

"Sadales tīkls" ir elektrotīkla uzturētājs un attīstītājs Latvijā. Kompānija nodrošina sadales elektrotīklu ekspluatāciju, atjaunošanu un plānveida attīstību, elektroenerģijas izlietošanas uzraudzību, zudumu samazināšanas pasākumus un elektroenerģijas uzskaiti, kā arī veic jaunu pieslēgumu izveidi.

Aktuālākās ziņas