Sertifikātu dzīvnieku mākslīgajā apsēklošanā varēs saņemt arī bez pārbaudes testa

Govs ganībās.

FOTO: Zane Bitere/LETA

Fiziskās personas ar profesionālo izglītību dzīvnieku mākslīgajā apsēklošanā varēs saņemt sertifikātu lauksaimniecības dzīvnieku mākslīgajā apsēklošanā, nekārtojot pārbaudes testu, ja ieguvušas apliecinājumu par praktisko iemaņu apgūšanu attiecīgajā darbības jomā, liecina Zemkopības ministrijas (ZM) izstrādātie un starpinstitūciju saskaņošanai nodotie attiecīgie Ministru kabineta (MK) noteikumi.

ZM norādīja, ka līdzšinējie noteikumi par lauksaimniecības dzīvnieku vērtēšanas, pārraudzības, mākslīgās apsēklošanas, olšūnu un embriju transplantācijas speciālista apmācību, kā arī sertifikāta un apliecības izsniegšanas un anulēšanas nosacījumi zaudēs spēku, jo pērn spēkā stājās Dzīvnieku audzēšanas un ciltsdarba likums. Tāpēc sagatavoti jauni noteikumi.

Noteikumos paredzēts, ka Lauksaimniecības datu centrs (LDC), tāpat kā līdz šim, uzturēs un kārtos sertifikātu un apliecību ieguvušo fizisko personu reģistru.

Paredzēts, ka komersanti organizēs teorētiskās un praktiskās apmācības fiziskām personām, kas vēlēsies saņemt apliecību lauksaimniecības dzīvnieku mākslīgajā apsēklošanā, piedāvājot tām arī praktisko iemaņu apgūšanu un kvalifikācijas paaugstināšanas pasākumus.

Informāciju par fiziskās personas apmācību, kvalifikācijas paaugstināšanu un praktisko iemaņu apgūšanu būs iespējams reģistrēt attiecīgajā LDC uzturētajā reģistrā. Sertifikāts un apliecība būs pieejama elektroniska dokumenta veidā. LDC būs jāizveido komisiju, kura pieņems sertifikātu attiecīgajā darbības jomā pretendentu kārtoto testu un lems par sertifikāta izsniegšanu, apturēšanu un anulēšanu un par apliecības apturēšanu un atsaukšanu.

Lauksaimniecības dzīvnieku sniegumu un pārraudzību vērtēs fiziska persona ar attiecīgās sugas vai sugu lauksaimniecības dzīvnieku pārraudzības sertifikātu. Fiziskām personām līdz šim izsniegtie sertifikāti un apliecības pārraudzības veikšanai būs derīgi arī turpmāk snieguma pārbaudei un pārraudzībai, jo šie procesi ir līdzīgi. Fiziskā persona arī turpmāk saņems vienu sertifikātu vai apliecību, lai varētu nodarboties gan ar snieguma pārbaudi, gan ar pārraudzību. Lai saņemtu sertifikātu attiecīgajā darbības jomā, būs nepieciešama izglītība lauksaimniecībā, praktiskās iemaņas attiecīgajā darbības jomā un jānokārto pārbaudes tests.

Fiziskai personai, kas saņēmusi sertifikātu vai apliecību, piecu gadu laikā būs būs jāapmeklē kvalifikācijas paaugstināšanas pasākumus attiecīgās sugas lauksaimniecības dzīvnieku nozarē ne mazāk kā 16 stundu apjomā.

Pārkāpjot normatīvu prasības vai iesniedzot nepatiesu informāciju attiecīgajā darbības jomā, LDC par pirmoreiz konstatētu pārkāpumu brīdinās par sertifikāta vai apliecības apturēšanu. Ja sertifikāts būs anulēts vai apliecība atsaukta, fiziskā persona iesniegumu jauna sertifikāta vai apliecības saņemšanai attiecīgajā darbības jomā varēs iesniegt pēc pusgada no dienas, kad paziņots lēmums par sertifikāta anulēšanu vai apliecības atsaukšanu. Ja fiziska persona ar sertifikātu piecu gadu laikā nebūs paaugstinājusi kvalifikāciju attiecīgajā darbības jomā, LDC uz laiku apturēs tās darbību līdz kvalifikācijas paaugstināšanai un atkārtotai pārbaudes testa nokārtošanai.

Attiecīgais noteikumu projekts "Izglītības un profesionālās kvalifikācijas prasības fiziskajām personām, kas nodarbojas ar lauksaimniecības dzīvnieku vērtēšanu, snieguma pārbaudi un pārraudzību, mākslīgo apsēklošanu, olšūnu un embriju transplantāciju, šo personu apmācības kārtība, kā arī attiecīgo sertifikātu un apliecību izsniegšanas, apturēšanas, anulēšanas un atsaukšanas kārtība" vēl būs jāskata valdībā.

Uz augšu