Rīgas dome apstiprinājusi Kalnciema ielas grausta sakārtošanas darbu grafiku

Rīgas dome šodien apstiprināja Kalnciema ielā 2B esošā grausta sakārtošanas darbu grafiku, kas paredz, ka ēkas konservācijas darbiem pilnībā jābūt pabeigtiem piecu mēnešu laikā - līdz 1. jūlijam.

Sagatavotais lēmumprojekts paredz īpašniekiem viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas jeb līdz 1. martam, izstrādāt un saskaņot nepieciešamo dokumentāciju būves konservācijas darbu veikšanai, un četru mēnešu laikā tos arī īstenot.

Tāpat darbu grafiks paredz ne vēlāk kā četru mēnešu laikā noslēgt līgumu par ēkas pārbūves vai atjaunošanas darbu būvprojekta izstrādi, kas paredz pret Kalnciema ielu un Raņķa dambi vērsto fasāžu atjaunošanu iepriekšējā izskatā atbilstoši veiktajiem uzmērījumiem, kā arī sešu mēnešu laikā to minimālā sastāvā saskaņot Rīgas pilsētas būvvaldē un 14 mēnešu laikā uzsākt būvatļaujā norādīto projektēšanas nosacījumu izpildi. Tāpat 18, bet ne vēlāk kā 24 mēnešu laikā, pilnībā jāizprojektē un jāuzsāk nama atjaunošana.

Lēmumprojekts Kalnciema ielā 2B esošo ēku pilnībā atjaunot paredz divu, bet ne vēlāk kā četru gadu laikā.

Pēc Rīgas domes Pilsētas īpašuma komitejas vadītāja Oļega Burova (GKR) teiktā, par katru kavēto termiņu īpašniekiem tiks piemēroti sodi. "Sāksim ar 50 eiro un katru nedēļu sodus palielināsim. Dažu nedēļu laikā soda apmērs pieaugs līdz 10 000 eiro nedēļa un tos mēs piemērosim, kamēr darbi netiks izdarīti," sacīja Burovs. Vienlaikus viņš norādīja, ka pašvaldība neplāno īpašniekiem dot nekādas atlaides un, ja, piemēram, 1.martā nebūs izstrādāti un saskaņoti nama konservācijas darbiem nepieciešamie dokumenti - pašvaldība to izdarīs par saviem līdzekļiem, zaudējumus piedzenot no īpašniekiem.

Kalnciema ielā esošā jūgendstila ēka ir celta 1914. gadā. Kopā ar ēku Raņķa dambī 14 tā veido ēku kompleksu, kura īpašnieki kopš šī gada janvāra ir igauņu uzņēmums "Novira Capital".

2018. gadā, naktī uz 25. novembri, ēkā Kalnciema ielā 2B izcēlās ugunsgrēks, kura dzēšanas darbi turpinājās vairākas dienas. Ēka jau daudzus gadus netiek apsaimniekota un atzīta par B kategorijas vidi degradējošu būvi.

Lai novērstu izdegušā nama bīstamību apkārtējai videi, līdz šim īpašnieku pieaicinātie būvnieki, sadarbojoties ar pašvaldības institūcijām, Kalnciema ielas nama daļu demontējuši līdz 1.stāva līmenim, bet fasāde uz Raņķa dambja pusi palikusi neskarta.

Aktuālākās ziņas