Pašvaldības ar valdību vēl nevienojas par vietvaru tiesībām ņemt aizņēmumus

Uz augšu