Viltus VBTAI darbinieki siro pa mājām. Inspekcija aicina uzmanīties un pieprasīt uzrādīt apliecību

Uz augšu