Inga Vanaga: Tā ir pazemojoša un nekrietna rīcība; valdība pedagogu algas grafiku īstenos tikai no 2020. gada

Uz augšu