Sievietei par regulāru dēlu sišanu ar siksnu piespriež piespiedu darbu

Uz augšu