Rīgas Centrāltirgus kanālmalas avārijas stāvokļa dēļ varētu apturēt teju 30 miljonus dārgo atjaunošanas projektu

FOTO: Lauris Nagliņš / LETA

Rīgas Centrāltirgus (RCT) teritorijā esošās piegādes zonas kanālmalas avārijas stāvokļa dēļ varētu tikt apturēts teju 30 miljonus eiro vērtais Rīgas kanālmalas revitalizācijas projekts, liecina Rīgas domes Pilsētas attīstības komitejas darba kārtībai pievienotie dokumenti.

Pilsētas attīstības departamenta īstenotais kanālmalas atjaunošanas projekts sastāv no diviem posmiem - RCT kanālmalas infrastruktūras un publiskās ārtelpas sakārtošanas un RCT pazemes pagrabu pārbūve uzņēmējdarbības veicināšanai.

Pirmā projekta vērtība ir 13,35 miljoni eiro, no kuriem 2,75 miljonus eiro bija plānots piesaistīt no ES fondiem, 1,3 miljonus - no valsts budžeta, bet 9,29 miljonus eiro - no pašvaldības budžeta.

Savukārt kanālmalas infrastruktūras un publiskās ārtelpas sakārtošanas projekta kopējās izmaksas tiek lēstas 16,65 miljoni eiro apmērā. 2,42 miljonus eiro plānots piesaistīt no ERAF, 1,9 miljonus eiro piešķirtu valsts, bet 12,32 miljonus - pašvaldība.

Tomēr, kā liecina Pilsētas attīstības departamenta sagatavotā vēstule, aprīlī saņemtie ekspertu atzinumi liecina par RCT piegādes zonas kanālmalas tehniskā stāvokļa pasliktināšanos.

Proti, ir noticis iegruvums 10 metru garumā, visa kanālmalas atbalstsiena ir avārijas stāvoklī un ir nepieciešama tūlītēja krastmalas pārbūve, lai atjaunotu pienācīgu un neierobežotu preču piegādi tirgus paviljoniem.

Līdz ar situācijas pasliktināšanos objektā, departamenta ieskatā, var būtiski kavēties darbu veikšanas grafiks, kā arī var palielināties projektu izmaksas, jo pašreizējais būvdarbu iepirkuma uzvarētājs finanšu piedāvājumu iesniedza, ņemot vērā tehnisko dokumentāciju un tā brīža situāciju dabā, kas šobrīd ir mainījusies.

Komitejas vadītājs Aleksejs Rosļikovs (S) stāsta, ka līdz ar kritisko krastmalas tehnisko stāvokli, viņš aicinās komitejas locekļus atkārtoti lemt par projekta īstenošanas gaitu.

"Mans personīgais viedoklis ir, ka šo projektu var īstenot pa daļām - no sākuma novēršot avārijas stāvokli un tad iepirkumus izsludinot pa daļām, tādā veidā novēršot arī sadārdzinājuma risku. Taču par to lemsim komitejā," sacīja deputāts.

Runājot par RCT pazemes pagrabu pārbūves projektu, departaments norāda, ka, ņemot vērā veiktos būvniecības un būvuzraudzības iepirkumus, pastāv sadārdzinājuma risks uz iepriekš neparedzētu būvdarbu nepieciešamību.

Piemēram, visticamāk, būs nepieciešams veikt izmaiņas būvprojektā, lai novērstu kanālmalas avārijas stāvokli, kā arī būvniecības laikā var tikt atklāts objekts ar kultūrvēsturisko vērtību, kas radītu nepieciešamību pēc papildus laika un finansējuma resursiem.

Visi šie faktori var rezultēties arī ar neiekļaušanos paredzētajos termiņos, kas šobrīd paredz, ka RCT teritorija tiktu atjaunota līdz 2022.gadam.

Departaments skaidro, ka iespējamā būvniecības termiņa kavējuma riska gadījumā rīcības riska novēršanai ir ierobežotas, jo būvniecības pakalpojumu veicēja sniegtais piedāvājums, tostarp finanšu piedāvājums un laika grafiks, jau tagad ir neatbilstošs šī brīža situācijai un neiekļaujas RCT projektu īstenošanas laika grafikā. Tāpat arī krastmalas avārijas stāvoklis maina RCT projektā paredzēto būvdarbu veikšanas secību un apjomus.

Departamenta ieskatā, abu projektu realizācija līdzšinējā veidolā vairs nav iespējama, jo nekavējoties ir jāveic atsevišķi pasākumi, tai skaitā, tūlītēja Rīgas Centrāltirgus preču piegādes zonas kanālmalas atbalsta sienas pārbūve.

Tāpat departamenta ieskatā, turpmāko projektu realizāciju vajadzētu nodrošināt no pašvaldības budžeta, sadalot projektu secīgās realizācijas kārtās, kas novērstu arī risku neiekļauties darbu termiņos.

Komitejas sēde par šo jautājumu gaidāma rīt, 29. maijā, plkst. 9.

Kā ziņots, 10.aprīlī Rīgas domes Finanšu un administrācijas lietu komiteja lēma diviem atsevišķiem kanālmalas atjaunošanas projektiem piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu 21,61 miljona eiro apmērā.

Abus projektus bija plānots īstenot laika posmā no šī gada 1.maija līdz 2022.gada 31.decembrim.

Uz augšu