Balvu novadā ceļmalā atrod desmit tonnas atkritumu ar spēcīgu smaku

Ilustratīvs attēls.

FOTO: Pixabay

Balvu novada Bērzkalnes pagastā, ceļa malā, maijā beigās atrastas desmit tonnas būvgružiem līdzīgu atkritumu ar spēcīgu smaku, apstiprina Valsts vides dienesta (VVD) ģenerāldirektores vietniece Aina Stašāne.

Būvgružiem, kas izbērti ceļa malā, bijusi spēcīga, nepatīkama smaku. Kopīgais atkritumu apjoms - aptuveni desmit tonnas. Pašlaik VVD rīcībā vēl nav informācijas par atkritumu sastāvu, jo to analīze vēl nav pabeigta.

Balvu novada pašvaldība kā zemes īpašnieks jau nodrošinājusi visu atkritumu un piesārņotās augsnes virskārtas savākšanu un nogādāšanu utilizācijai. Darbus veica SIA "Eko osta".

Stašāne skaidroja, ka piesārņotās vietas tuvumā nav virszemes ūdensobjektu - ezeru, dīķu, upju, citu ūdensteču - vai pazemes ūdens ieguves vietu, kurus varētu ietekmēt izbērtie atkritumi. Tāpat tuvumā nav apdzīvotu vietu, kuru iedzīvotājiem smaka varētu būt traucējoša. Tuvumā nav arī reģistrēti arī īpaši aizsargājamie biotopi un īpaši aizsargājamas sugas vai sugas, kurām veidojami mikroliegumi.

Ņemot vērā minēto, kā arī to, ka atkritumi ir savākti ļoti īsā termiņā, VVD secinājis, ka videi kaitējums nav nodarīts.

Par faktu Valsts policija ir sākusi izmeklēšanu, tostarp notiek vainīgā meklēšana.

Uz augšu