O 27.10.2020.

Robežjoslas ierīkošanai starp Latviju un Baltkrieviju atsavina 4,5 hektārus zemes

Ilustratīvs attēls

FOTO: Ivars Soikāns/LETA

Ministru kabinets šodien nolēma no zemes īpašniekiem atsavināt vairākus nekustamos īpašumus, kas atrodas pie valsts ārējās sauszemes robežas, lai iezīmētu Latvijas valsts robežas joslu, pierobežas joslu un pierobežu ārējai sauszemes robežai ar Baltkrieviju.

Iekšlietu ministrija (IeM) skaidro, ka darbus uz robežas nepieciešamas turpināt saistībā ar Ministru prezidenta Artura Krišjāņa Kariņa (JV) vadītā Ministru kabineta darba plānos ierakstīto apņemšanos - "turpināt Austrumu robežjoslas izbūvi un aprīkošanu, pabeidzot infrastruktūras izveidi un modernizēšanu".

Lai veiktu Latvijas un Baltkrievijas robežas ierīkošanu atbilstoši Latvijas valsts robežas likuma nosacījumiem, nepieciešams no zemes īpašniekiem atsavināt nekustamo īpašumu daļas, kas atrodas pie valsts ārējās sauszemes robežas un kas dotu iespēju praktiski noteikt un iezīmēt dabā Latvijas valsts robežas joslu, pierobežas joslu un pierobežu ārējai sauszemes robežai ar Baltkrieviju.

Veicot robežas ierīkošanu, nepieciešams atsavināt trīs robežai pieguļošus nekustamos īpašumus, kas atrodas valsts robežas joslā - nekustamā īpašuma "Priedkalnes" zemes vienību 0,66 hektāru platībā Krāslavas novadā, īpašumu "Vīnogas" daļu - zemes vienību 1,29 hektāru platībā Dagdas novadā, kā arī īpašumu "Mednieki" zemes vienību 2,59 hektāru platībā Dagdas novadā.

Sertificēts vērtētājs noteicis, ka nekustamā īpašuma "Priedkalnes" tirgus vērtība ir 4000 eiro, bet īpašuma "Vīnogas" tirgus vērtība - 1900 eiro. Atsavināšanas rezultātā nekustamā īpašuma "Vīnogas" īpašniekam ir radušies zaudējumi - mežaudzes izmantošanas iespēju zudums un nepieciešamība veikt meža inventarizāciju, tamdēļ atlīdzība par zaudējumiem ir aprēķināma kā meža audžu krājas vērtības un izdevumu par meža inventarizāciju summa 2211,37 eiro apmērā. Kopā īpašniekam izmaksās 4111,37 eiro kompensāciju.

Savukārt nekustamā īpašuma "Mednieki" tirgus vērtība 2019.gada 1.februārī bijusi 3600 eiro, aprēķinājis vērtētājs. Atsavināšanas rezultātā īpašniekam ir radušies zaudējumi - mežaudzes izmantošanas iespēju zudums un nepieciešamība veikt meža inventarizāciju. Līdz ar to atlīdzība par zaudējumiem ir aprēķināma kā meža audžu krājas vērtības un izdevumu par meža inventarizāciju summa 4747 euro apmērā. Kopā īpašniekam izmaksās 8347 eiro kompensāciju.

Nekustamos īpašumus "Priedkalnes", "Vīnogas" un "Mednieki" ir paredzēts atsavināt Latvijas valsts robežas joslas ar Baltkrieviju paplašināšanai līdz 12 metriem.