FOTO: Creazone conference

Jūnija sākumā noslēgusies projekta CREAzone Reinvent konference Liepājā, kas uz divām dienām pulcēja vairāk kā 40 izglītības, uzņēmējdarbības un uzņēmējdarbības atbalsta nozares pārstāvjus no Latvijas un Lietuvas, lai atskatītos uz projekta norisi un dalītos pieredzē darbā ar jaunajiem uzņēmējiem turpmākai jomas attīstībai.

Konferencē par aizvadītā projekta norisi stāstīja Lietuvas Darba Devēju konfederācijas projektu vadītāja Edīte Sinkeviče (Edita Sinkeviče), savukārt par savu pieredzi uzņēmējdarbības uzsākšanā vēl pusaudža gados un pieredzi vairāk kā gadu vadot uzņēmumu Silīcija ielejas biznesa akseleratoros pastāstīja 20 gadus vecais AirBoard dibinātājs Elviss Straupenieks.

Tā pat konferencē savā pieredzē dalījās Liepājas Biznesa inkubatora vadītājs Gints Reķēns, Ventspils Augstskolas bakalaura studiju programmas “Biznesa akadēmija” vadītājs Guntis Čoders, RISEBA radošo industriju inkubatora vadītāja Iveta Cīrule un uzņēmuma Design Elevator vadītājs Charles Bušmanis.

Konferences eksperti vairākkārt uzsvēra gribas un mērķa lomu uzņēmējdarbības uzsākšana, uzsverot, ka pat labākie mentori, biznesa kouči un nepieciešamā infrastruktūra nevar palīdzēt jaunajam uzņēmējam gūt panākumus, ja tas nav gana motivēts savu sapni piepildīt.

Kā min konferences moderators, elektrokartingu ražošanas uzņēmuma Blue Shock Race vadītājs Artis Daugins, kurš iepriekšējos CREAzone Reinvent posmos bijis arī jauno uzņēmēju praktisko apmācību pasniedzējs, projekts sniedzis augstas kvalitātes iespaidu.

Mani patiesi patīkami pārsteidza CREAzone Reinvent projektā redzētais jauno uzņēmēju sagatavotības līmenis, kā arī cilvēku, kas ar jauniešiem strādājuši profesionalitāte. Jāuzsver komandu prezentācijas prasmju, biznesa modeļu, veikto priekšdarbu līmenis. Man pēc pieredzes daudzos līdzīgos šāda formāta projektos un pasākumos kā mentoram un žūrijas loceklim jāsaka, ka CREAzone Reinvent redzētais pārsteidza. Taču tam ir arī acīm redzams iemesls, konferences norisē redzējām cilvēkus, kas šos mēnešus ir stāvējuši aiz jauniešiem projekta norisē, CREAzone Reinvent organizatoru, mentoru un ekspertu entuziasms, zināšanas un profesionalitāte arī rezultējas lieliskā gala rezultātā. Ne velti vēl aprīļa mēnesī vērtējot labākās Start Up komandas žūrija ilgi diskutēja un ļoti detalizēti analizēja katru dalībnieku, lai izšķirtos par labākās komandas noteikšanu. Manuprāt, konferencē mēs redzējām virkni metožu un procesu, ko vajadzētu pielietot jau sākot ar sākumskolu, veidojot uzņēmēja iemaņas un prasmes, kas noderēs katram jaunietim - vienalga vai jaunietis kļūs par uzņēmēju vai par algotu darbinieku. Bija liels prieks būt daļai no projekta,” pēc konferences stāsta Artis Daugins.

Interreg V-A Latvijas – Lietuvas programmas 2014. – 2020. gadam projekts Nr. LLI-186 “CREAzone 2.0.” tiek īstenots Kauņas Tehnoloģiskā universitātes (Lietuva) vadībā, sadarbojoties ar Ventspils Augstskolu (Latvija), Lietuvas Biznesa konfederāciju (Lietuva) un Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameru (Latvija). Projekta mērķa grupa ir jaunieši no Latvijas un Lietuvas vecumā no 18 – 25 gadiem.

Projekta kopējais ERAF finansējums: 798 248 €, projekta kopējais finansējums: 939 115 €. Projekta īstenošanas laiks:  01.04.2017. – 31.03.2020.

Papildu informācija atrodama  interneta vietnēs www.latlit.eu un www.europa.eu.

Šī informācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par saturu pilnībā atbild Ventspils Augstskola un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

FOTO: Eiropas Reģionālās attīstības fonds