T 27.01.2021.

Pastāv bažas par aprūpes centra "Ezerkrasti" klientiem nozīmēto medikamentu atbilstību

Ilustratīvs attēls.

FOTO: Pixabay

Tiesībsarga birojs, ņemot vērā pieaicinātās ārstes atzinumu, lūgs Veselības inspekciju (VI) vērtēt valsts sociālās aprūpes centra (SAC) "Rīga" filiāles "Ezerkrasti" klientiem nozīmētās medikamentozās terapijas atbilstību.

Inspekcijā birojs vērsīsies, ņemot vērā sertificētas psihiatres Lienes Jorenas atzinumā minētos secinājumus par "Ezerkrastu" klientiem nozīmēto medikamentozo terapiju un varbūtību, ka tā tikusi nozīmēta neatbilstoši klientu objektīvajam veselības stāvoklim.

Atzinums tiks pārsūtīts VI, lūdzot veikt izvērtēšanu attiecībā uz klientiem nozīmēto medikamentu pamatojumu.

Birojā norāda, ka Jorena kopā ar Prevencijas daļas pārstāvjiem maija beigās bez iepriekšēja brīdinājuma apmeklēja "Ezerkrastus", lai pārliecinātos, vai klientu pārvietošana no SAC "Rīga" filiāles "Baldone" uz filiāli "Ezerkrasti" notiek, ievērojot klientu vislabākās intereses.

Kā ziņots, Tiesībsarga birojs pēc viesošanās SAC "Ezerkrasti" secinājis, ka iestādē vērojami rupji cilvēktiesību pārkāpumi un netiek ievērotas tiesībsarga 2018. gadā sniegtās rekomendācijas.

Tiesībsarga biroja Komunikācijas un starptautiskās sadarbības nodaļas vadītāja Ruta Siliņa informēja, ka biroja Prevencijas daļas pārstāvji un Tiesībsarga biroja pieaicināta eksperte psihiatre kopā ar biedrības "Latvijas Kustība par neatkarīgu dzīvi" pārstāvēm 2019.gada 21.maijā un 30.maijā bez iepriekšēja brīdinājuma apmeklēja filiāli "Ezerkrasti".

Abu vizīšu mērķis bijis pārbaudīt tiesībsarga 2018.gadā nosūtīto rekomendāciju ieviešanu un ar tām saistītos problēmjautājumus. Birojs vēlējies pārliecināties, vai klientu pārvietošana no centra "Rīga" filiāles "Baldone" uz filiāli "Ezerkrasti" notiek, "ievērojot klientu vislabākās intereses".

Siliņa informēja, ka, izvērtējot vizītes laikā iegūto informāciju, secināts, ka par sociālo aizsardzību atbildīgā valsts pārvaldes iestāde un LM "pilnībā neievēro savus iepriekšējos gados nospraustos mērķus un politikas plānošanas dokumentos noteiktos principus - Latvijas viennozīmīgu virzību uz deinstitucionalizācijas procesu".

Tiesībsarga birojs uzskata, ka LM padara par neiespējamu nodrošināt institūcijās esošajiem klientiem ministrijas paredzēto pamatmērķi - ģimeniskai videi tuvinātus un kvalitatīvus pakalpojumus.

Aktuālākās ziņas