Virpuļviesuļa postījumu novēršanai Bērzpils pagasta Golvaru kapsētā nepieciešama prāva naudas summa

Uz augšu