Gada pirmajā pusē pret bērniem izplatītākā ir vardarbība izglītības iestādēs

FOTO: Pixabay

Gada pirmajā pusē nospiedoši lielākā daļa saņemto sūdzību par iespējamajiem pārkāpumiem attiecas uz notikumiem izglītības iestādēs, liecina Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija (VBTAI) mājaslapā publicētā informācija.

Bāriņtiesu pārbaužu rezultāti savukārt apstiprina, ka institūcijās pašlaik atrodas lielākoties nepilngadīgie ar veselības problēmām, kuru integrēšanai ģimeniskā aprūpē pietrūkst speciālistu.

2019. gada pirmajā pusē veiktas 80 bērnu tiesību ievērošanas pārbaudes, no tām 73 pārbaudes veiktas pēc iesnieguma vai sūdzības par iespējamiem pārkāpumiem tieši izglītības iestādēs. VBTAI ir uzsākusi arī 25 administratīvā pārkāpuma lietas.

Pārbaužu laikā būtiskākās konstatētās problēmas ir vienaudžu savstarpējā vardarbība, darbinieku nepietiekama iesaistīšanās problēmsituācijas risināšanā, kā arī neatbilstošu disciplinēšanas metožu pielietošana saskarsmē ar skolēniem no pedagogu puses.

Pārskata laikā veiktas arī 14 pārbaudes bāriņtiesās, kopā pārbaudot 393 personu lietas. Vienas pārbaudes laikā konstatēti pietiekami būtiski pārkāpumi bāriņtiesas darbā, lai par konstatēto informētu pašvaldību, kas lēma par bāriņtiesas priekšsēdētāja piemērotību ieņemamajam amatam.

Bērnu un pusaudžu uzticības tālrunis 116111 atbildējis uz 4955 zvaniem un sniedzis psiholoģisko palīdzību 4446 gadījumos.

Sniedzot konsultācijas, 70 gadījumos tika saņemta informācija par iespējamiem bērnu tiesību pārkāpumiem ģimenēs, kas nodota sociālajam dienestam, bāriņtiesai vai policijai situācijas izvērtēšanai un palīdzības sniegšanai ģimenei, bet 45 gadījumos par bērnu tiesību pārkāpumiem iestādēs, kurās uzturas bērni, informācija tika nodota bērnu tiesību aizsardzības inspektoriem tālākam darbam.

VBTAI Konsultatīvā nodaļa šī gada pirmajā pusē saņēmusi 122 vecāku vai nepilngadīgo likumisko pārstāvju iesniegumus un izstrādājusi 130 atbalsta programmas darbam ar bērniem ar saskarsmes grūtībām un uzvedības problēmām

Uz augšu