Nepilngadīga persona gūst apdegumus un iet bojā. Tiesās personas par darba aizsardzības pārkāpumiem

Ilustratīvs attēls

FOTO: Pixabay

Dobeles rajona prokuratūras prokurors tiesai jūlija beigās nodevis krimināllietu divu personu apsūdzībā par darba aizsardzību reglamentējošo normatīvo aktu prasību pārkāpšanu. Viena apsūdzētā darbību rezultātā iestājās nepilngadīgas personas nāve.

Kā norādīts lēmumā, divu Dobeles novada zemnieku saimniecību īpašnieki noslēdza darba līgumus ar diviem strādniekiem, no kuriem viens bija nepilngadīgs. Taču zemnieku saimniecību īpašnieki savus darbiniekus nebija pietiekami instruējuši un informējuši par drošu darbu veikšanu.

2018. gada 10. jūlijā pēc kaltes sakopšanas darbiem viens no darbiniekiem pieaicināja nepilngadīgo palīgstrādnieku palīdzēt NaOH (kaustiskā soda) šķīduma pagatavošanā, kaut gan viņš bija pusaudzis.

Pieaugušais darbinieks paņēma tukšu mucu un nesa uz ķīmisko vielu noliktavas pusi, kur lika nepilngadīgajam nest ūdeni. Kad mucā bija salieti pieci spaiņi karstā ūdens, abi no ķīmisko vielu noliktavas iznesa 25 kg smagu NaOH granulu maisu.

Brīdī, kad viņi bēra ķīmiskās vielas mucā pēkšņi notika izvirdums, kā rezultātā viss NaOH un ūdens maisījums izšļācās uz abu drēbēm un ķermeņiem.

Nekādus individuālās aizsardzības līdzekļus viņi nelietoja. Nepilngadīgais mira slimnīcā pēc septiņām dienām, jo bija guvis apdegumus 52% apmērā no ķermeņa virsmas.

Saskaņā ar noteikumiem par darbiem, kuros aizliegts nodarbināt pusaudžus, un izņēmumi, kad nodarbināšana šajos darbos ir atļauta saistībā ar pusaudža profesionālo apmācību pusaudžus aizliegts nodarbināt darbos, kuros viņi ir tieši pakļauti ķīmiskam riska faktoram. Pusaudzis nebija iepazīstināts, kas tā par vielu un kādas ir šīs vielas īpašības, kā arī nezināja, ka ir jāiepazīstas ar Datu drošības lapām, kas ir izstrādātas darbam ar ķīmiskajām vielām.

Abu zemnieku saimniecību īpašnieki pieļāva vēl virkni dažādu darba aizsardzību reglamentējošo normatīvo aktu prasību pārkāpšanu. Viens no viņiem apsūdzēts pēc Krimināllikuma 146.panta pirmās daļas, otrs – pēc Krimināllikuma 146.panta otrās daļas.

Lieta nodota izskatīšanai Zemgales rajona tiesai.

Uz augšu
Back