Rosina ieviest tūrisma nodevu Rīgā
Papildināts

Tūrists. Ilustratīvs attēls.

FOTO: Unsplash

Rīgas domes ierēdņi izstrādājuši saistošos noteikumus, kas paredz visām tūristu mītnēm par viesu izmitināšanu maksāt pašvaldībai nodevu viena eiro apmērā par katru nakšņošanas dienu, bet ne vairāk kā desmit eiro, ja atpūtnieks pilsētā uzturas ilgāk.

Rīgas domes Finanšu un administrācijas lietu komiteja šodien plānoja skatīt saistošos noteikumus par jaunas nodevas ieviešanu, kas no 2021. gada 1. janvāra paredzētu visām tūristu mītnēm par viesu izmitināšanu maksāt pašvaldībai nodevu viena eiro apmērā par katru nakšņošanas dienu.

Tomēr opozīcijas deputāti sēdes sākumā norādīja, ka nav gatavi uzreiz skatīt noteikumus un gribētu jautājumu skatīt pēc būtības - uzzināt ekonomisko pamatojumu, plānotos ienākumus, Valsts ieņēmumu dienesta (VID) viedokli, nozares pārstāvju viedokli un izrunāt citus jautājumus.

Atbildīgie ierēdņi skaidroja, ka šis jautājums ir aktualizēts jau 2017. gadā un kopš tā brīža notikušas diskusijas ar nozares pārstāvjiem un teju visi esot pauduši atbalstu, jo šāda nodeva ir jau citviet Latvijā un pasaulē. Vienīgās domstarpības esot bijušas par nodevas ieviešanas brīdi, ko nozares pārstāvji gribējuši atlikt līdz 2021. gada vidum.

Arī Rīgas tūrisma attīstības biroja valdes locekle Ieva Lasmane sacīja, ka ar nozaru asociācijām ir parakstīti memorandi, kas paredz virkni uzdevumu izpildi līdz brīdim, kad noteikumi stāsies spēkā.

"Noteikumi ir saskaņoti un šķēršļu to ieviešanai nav," apgalvoja Lasmane.

7

Arī komitejas vadītājs Oļegs Burovs (GKR) vērsa uzmanību, ka noteikumu skatīšanu pārlieku ilgi atlikt nevajadzētu, jo līdz 2021. gadam domei jāveic pārrunas ar VID par veiksmīgāko nodevas ieviešanas procesu, kā arī ar nozares pārstāvjiem jāgatavojas dažādiem tehniskiem risinājumiem.

Opozicionāri neatkāpās un norādīja, ka pēc būtības šādas nodevas ieviešanu atbalsta, taču jautājumu vēlas izdiskutēt padziļināti.

Pēc aptuveni 20 minūšu garas vārdu apmaiņas Burovs tomēr lēma jautājuma skatīšanu atlikt uz nākamo sēdi, vienlaikus lūdzot ierēdņiem uz to sagatavot papildu lūgto informāciju. Domnieki arī vienojās līdz nākamajai sēdei organizēt frakciju vadības, tūrisma nozares pārstāvju, Rīgas tūrisma attīstības biroju un citu iesaistīto pušu sanāksmi. 

Domes izstrādātie noteikumi paredz, ka likme par vienu tūristu mītnē uzņemto atpūtnieku diennaktī būtu viens eiro, bet, ja viesis pilsētā uzturēsies nepārtraukti ilgāk par desmit diennaktīm - maksimālā nodeva būs 10 eiro.

7

Nodeva nebūtu jāmaksā par bērniem līdz 12 gadu vecumam.

Noteikumu projektā skaidrots, ka nodevas mērķis cita starp ir panākt, lai pašvaldība piedalītos tūrisma informācijas centru, punktu un stendu izveidošanā un finansēšanā, veicinātu kultūrizglītojošo darbu tūrisma jomā un veselīga dzīvesveida popularizēšanu, saskaņā ar teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem nodrošinātu tūrisma objektu saglabāšanu un iespējas tos izmantot tūrisma vajadzībām un veiktu citus darbus.

Noteikumi paredz, ka nodevas maksātājiem katru mēnesi pašvaldības portālā "www.eriga.lv" būtu jāiesniedz atskaiti par iepriekšējā mēnesī uzņemto atpūtnieku un tūristu skaitu un aprēķināto nodevu. Atbilstoši veiktajam aprēķinam, nodevas maksātājs katru ceturksni iemaksātu nodevu pašvaldības budžetā. 

Lai izpildītu nodrošinātu nodevu un maksājumu kontroli, domei būtu nepieciešama speciālās programmatūras izstrāde un uzturēšana, kuras ieviešanas izdevumi varētu būt 50 000 eiro.

Tāpat nodevas ieviešanai un administrēšanai būtu nepieciešams nodrošināt pašvaldības ieņēmumu pārvaldē trīs papildus štata vietas ar papildus budžeta līdzekļiem 2020.gadam 60 000 eiro apmērā un 83 500 eiro apmērā katram nākošajam gadam.

Tūristu uzskaites reģistrā komersantiem par tūristu būtu jāietver sekojoša informācija - vārds, uzvārds, dzimšanas datums, ceļošanas dokumenta veids, datums, kad ieradies uz izbraucis no tūristu mītnes, kā arī pamatojums atbrīvojumam no nodevas, ja tāds būs piemērojams.

Nodevas tiktu ieskaitītas pašvaldības pamatbudžeta vispārējo ieņēmumu kontā.

Oļegs Burovs šodien parakstījis sadarbības memorandu ar viesmīlības un tūrisma nozari pārstāvošajiem uzņēmumiem un organizācijām, tajā paredzot arī no 2021. gada ieviest pilsētā tūrisma nodevu, aģentūru LETA informēja Rīgas domē.

Kā norādīja dome, viesmīlības un tūrisma organizācijas vienojušās par trīs prioritārajiem sadarbības virzieniem Rīgas kā tūrisma galamērķa attīstībai - veicināt pilsētas starptautisko atpazīstamību, veicināt Rīgu kā darījumu tūrisma galamērķa attīstību, kā arī veicināt kvalitatīvu un liela mēroga starptautisku profesionālu, kultūras un sporta pasākumu norisi Rīgā.

Sadarbības memorandu ar domi parakstīja "Latvijas Viesnīcu un restorānu asociācija", "Latvijas Tūrisma aģentu un operatoru asociācija" un biedrība "Latvijas Kongresu birojs". 

Domē atzīmēja, ka sadarbības memoranda mērķis ir piesaistīt tūrisma un viesmīlības nozares uzņēmumus, kā arī nevalstiskas organizācijas lēmumu pieņemšanā. Tāpat memoranda mērķis ir no 2021. gada 1. janvāra ieviest nodevu par atpūtnieku un tūristu uzņemšanu pilsētas naktsmītnēs.

Memorands paredz, ka līdz 2021. gada 1. janvārim viesnīcu sektoram ir jāsakārto apartamentu izīrēšanas joma, bet pašvaldībai jāiesaistās šī jautājuma risināšanā. 

7

Savukārt darījuma tūrisma attīstības jomā paredzēts līdz nākamā gada 1. jūnijam sadarbībā ar tūrisma nozares uzņēmējiem izstrādāt jaunu darījumu tūrisma attīstības stratēģiju, lai mazinātu sezonalitātes ietekmi uz tūrismu galvaspilsētā.

Domē minēja, ka memorandu parakstījušie apņēmās šogad sadarboties aktivitāšu plānu izstrādē, sasniedzamo mērķu un rezultātu mērīšanas kritēriju noteikšanā, kā arī vienoties par piemērotāko budžeta sadalījumu prioritārajiem aktivitāšu virzieniem.

Tāpat memorandā iesaistītās puses apņēmās līdz šī gada 30. septembrim apstiprināt nodibinājuma "Rīgas Tūrisma Attīstības Birojs" konsultatīvo padomi, kurā būtu pārstāvētas tūrisma nozares asociācijas un uzņēmumi. 

Vēl memorandu parakstījušie apņēmās veicināt sadarbību ar Valsts ieņēmumu dienestu un citām kontrolējošām institūcijām, lai sakārtotu privāto tūrisma naktsmītņu izīrēšanas sektoru Rīgā.

Līdz 2020. gada 1. jūnijam paredzēts izstrādāt Rīgas, kā darījumu tūrisma galamērķa attīstības un popularizēšanas, stratēģiju, izvērtējot iespējamos atbalsta instrumentus konferenču un kongresu organizēšanai Rīgā, kā arī nosakot sadarbības principus ar privāto sektoru un tā iesaisti stratēģijas realizēšanā.

Uz augšu
Back