Vaira Vīķe–Freiberga: Padarīsim Latvijas sievietes par paraugu visai Eiropai!

FOTO: No personīgā arhīva

Bijusī valsts prezidente Vaira Vīķe–Freiberga savā prologā “Starp debesīm un zemi” runā par sievietes spēku, norādot, ka: latviešu sievietes patiešām ir stipras, ir spējīgas pārvarēt dažāda veida aizspriedumus un šķēršļus.” Taču, kur smelties šo spēku brīžos, kad rodas sajūta, ka visas durvis ir ciet? Kā atmodināt sievišķo spēku un uzdrīkstēties sasniegt savas ieceres un sapņus? 

V. Vīķe - Freiberga norāda uz trim spēka avotiem - klusums un ieklausīšanās sevī; spēks, kas nāk no citiem - lūdziet un jums tiks dots; kā arī dievišķais spēks - spēks no Visuma un augstākiem spēkiem.

TRĪS SPĒKA AVOTI

1. Pirmais spēka avots nozīmē - katru dienu atvēlēt kaut piecas minūtes klusumam, lai ieklausītos sevī.

Tas spēks, kas ir atmodināms, guļ dziļi un slēpjas no apkārtnes trokšņiem, ikdienas raizēm un sīkumiem. Spēks atmostas klusumā, vientulībā pie dabas.

Tas atmostas, arī koncentrējoties uz kaut ko - spēlējot mūzikas instrumentu, staigājot dabā, darot rokdarbus, priecājoties par savām puķītēm. Spējot koncentrēties ar visu savu uzmanību uz to, ko tajā brīdī dari. 

2. Otrais spēka avots nāk no citiem. Svarīgākais likums ir - lūdziet un jums tiks dots!

Mums latviešiem bieži tiek mācīts, ka prasīt palīdzību no citiem ir kauns. Tu mirsti vai nost, bet neprasīsi palīdzību. Man ir žēl, ja kāds tā ir mācīts, jo dzīvē pienāk brīdis, kad ir jāprasa palīdzība.

Ja nelūgsi, citi nevar uzminēt, ko tev vajag. Arī jāsaprot, ka ne uz visiem lūgumiem tiks atbildēts. Ir jābūt gatavam saņemt nē. Un ka tā nav kauna lieta. Nav kauna lieta prasīt, nav kauna lieta saņemt nē, bet muļķīgi ir neprasīt palīdzību tad, kad tā ir vajadzīga. 

3. Trešo lietu ir visgrūtāk izskaidrot. Tā ir tā, ko varētu saukt par palīdzību no augstākiem spēkiem. Tie, kas nav dievticīgi vai reliģiozi, tiem to visgrūtāk ir saprast.

Bet es ieteiktu nopietni padomāt: vai tad jūs būtu spējīgi pasauli radīt? Vai būtu spējīgi izprast Visumu tā plašumā un sarežģītībā?

Vai tiešām nevarat pieņemt, ka kaut kur pasaulē kaut kas valda ļoti sarežģīts un ļoti spēcīgs, kas dīvainā kārtā var nākt jums palīgā ar vienu nosacījumu - ja jums pašiem ir galvā skaidra iztēle un priekšstats par to, ko jūs vēlaties. Tas prasa gatavību dotajā brīdī formulēt, ko es gribu dzīvē sasniegt.

Kas man būtu vēlams?

Kas man palīdzētu izaugt par cilvēku, gūt gandarījumu?

Kas nevienam nedarītu pāri, kas nāktu sabiedrībai par labu?

Kas ir tas, ko priecājos darīt?

Tad to domu, kad tā ir skaidra, paturiet sirdī un ļaujiet tai kā balonam aizlidot Visumā. Savā prātā atstāj to, ka tu to tagad nodod Visuma rokās. Tu esi gatavs būt par darbarīku Visuma rokās, lai paveiktu, kas būtu tev patīkams un citiem derīgs. Un brīnumainā kārtā redzēsi, ka daudz kas šķirsies un vērsies. Bet svarīgi arī neaizmirst, ka viss, kas ir sasniegts, ir prasījis treniņu, pūles un darbu.

Saka, ka pie izcilības nonāk pēc 10 000 stundu darba. Ja gribi būt runātāja, tev katrā brīdī ir jāizmanto iespēja runāt, ja vēlies būt rakstniece, tad katrs mirklis jāvelta rakstīšanai. 

5

Lai mums izdodas Latviju padarīt par paraugu visai Eiropai vismaz tajā ziņā, ka te ir stipras, spējīgas un skaistas sievietes!

Seko līdzi foruma "Līdere" 2019 stāstiem - turpmākās nedēļas varēsi sieviešu uzrunas lasīt, klausīties un skatīties portālā Apollo!