Orangutānu mātīte Sandra, kurai ir pat piešķirtas dažas cilvēka pamattiesības, sāk jaunu dzīvi Floridā

Uz augšu