VNĪ valdes locekle atkāpjas no amata traģiskā negadījuma dēļ, strādniekam nokrītot no FM jumta

VAS "Valsts nekustamie īpašumi" valdes locekle Kitija Gruškevica piedalās Latvijas Okupācijas muzeja "Nākotnes nams" Spāru svētkos.

FOTO: Edijs Pālens/LETA

"Esmu gatava atkāpties no valdes locekļu amata pienākumu pildīšanas, uzņemoties morālu atbildību par notikušo Smilšu ielā 1," pauž valdes locekle Kitija Gruškevica, kas VAS "Valsts nekustamie īpašumi" (VNĪ) valdē ir atbildīga par attīstības un būvniecības projektiem. Par valdes locekles atkāpšanos portālu "Apollo" informē VNĪ.

"Uzskatu, ka šāds lēmums ir svarīgs gan VNĪ reputācijai, gan tālākai uzņēmuma attīstībai un akcentēs darba drošības jautājumus būvniecības nozarē un sabiedrībā kopumā," pauž Gruškevica.

"Kaut arī par notiekošo Smilšu ielas 1 ēkas jumta nomaiņas darbu būvlaukumā ir atbildīgs būvnieks, VNĪ valdes locekle Kitija Gruškevica ziņojusi padomei par savu nodomu atkāpties, un padome iesniegumu ir pieņēmusi," informē VNĪ padomes priekšsēdētājs Mārtiņš Bičevskis.

"Mēs esam apņēmušies darīt visu, lai turpmāk novērstu piektdienas notikumam līdzīgu negadījumu iespējamību. Uzreiz pēc notikušā nelaimes gadījuma mēs uzņēmumā izveidojām krīzes vadības grupu, lai uzsāktu dienesta pārbaudi un skrupulozi izvērtētu, kā un cik precīzi ir strādājuši mūsu uzņēmuma darbinieki un, vai viss ir noticis atbilstoši iekšējiem un ārējiem normatīvajiem aktiem," uzsver Bičevskis.

8

Patlaban par apstākļiem remontdarbu objektā un notikušo nelaimes gadījumu ir pieprasīta informācija no būvnieka – personu apvienības SIA "Delta Construction" un SIA "SCM Latvia", iekšējam auditam ir uzdots veikt procedūru pārbaudi par drošības noteikumu ievērošanu objektā Smilšu ielā 1, tāpat VNĪ ir informējusi visas saistītās organizācijas – Valsts Darba inspekciju, Rīgas būvvaldi, Valsts policiju – par gatavību sadarboties un sniegt nepieciešamo informāciju.

» VDI vēl pirms traģiskā negadījuma bijis ziņots par darba drošības noteikumu neievērošanu uz FM jumta

Mirušais strādnieks ir bijis "RK Līvi" darbinieks, taču VNĪ kā pasūtītājs nebija informēts par to, ka personu apvienība SIA "Delta Construction" un SIA "SCM Latvia" darbu veikšanā ir piesaistīti citi apakšuzņēmēji. VNĪ ir pieprasījusi informāciju no personu apvienības par apakšuzņēmējiem nodoto darbu raksturu un apjomu, lai pārliecinātos par to, vai nav pārkāpts Publisko iepirkumu likums, saskaņā ar kuru darbu izpildītājiem par apakšuzņēmēju piesaisti ir jāinformē, ja nodotie darbi pārsniedz 10% no pasūtījuma apjoma. Savukārt atbilstoši noslēgtajam būvdarbu līgumam, darba drošības noteikumu ievērošana ir tieša personu apvienības SIA "Delta Construction" un SIA "SCM Latvia" atbildība.

"VNĪ kā atbildīgs nekustamo īpašumu pārraudzītājs un attīstītājs strikti ievēro visas normatīvo aktu prasības, taču jau tagad redzam, ka mūsu kā pasūtītāja iespējas ietekmēt atsevišķus būvnieku lēmumus ir ierobežotas, tādēļ esam nolēmuši veikt papildu pārbaudes visos aktīvajos būvobjektos un meklēt iespējas, kā uzlabot normatīvos aktus, lai turpmāk izslēgtu šādu negadījumu iespējamību," uzsver Bičevskis.

Jau ziņots, ka piektdien, 8. novembrī, no Finanšu ministrijas ēkas jumta nokritis un bojā gājis strādnieks, apstiprināja Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestā (NMPD).

Dienestā norādīja, ka cilvēka gūtās traumas bija smagas un viņš mira notikuma vieta.