C 29.10.2020.

LTV steidzamiem uzlabojumiem lūdz divus miljonus eiro

Rīgas radio un televīzijas tornis Zaķusalā.

FOTO: Zane Bitere/LETA

Lai veiktu steidzami nepieciešamus uzlabojumus, tādējādi nodrošinot darbības nepārtrauktību, Latvijas Televīzija (LTV) lūdz tai šogad piešķirt divus miljonus eiro, noskaidrots sabiedriskajā medijā.

Latvijas Televīzija Nacionālajai elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomei (NEPLP) iesniegusi informatīvo ziņojumu par vidēja termiņa darbības stratēģijas (2020.-2022. gadam) ieviešanu un kapitālsabiedrības sekmīgai attīstībai nepieciešamiem priekšnoteikumiem.

Ziņojumā apkopota informācija par esošo situāciju uzņēmumā. Tāpat ziņojumā raksturota finanšu situācija un vēlreiz akcentēts, ka LTV ilgu laiku bijusi spiesta darboties nepietiekama finansējuma apstākļos, kas radījis būtiskas problēmas nodrošināt ilgtermiņa ieguldījumus tehnoloģiju attīstībā. Tādēļ ziņojumā arī definētas uzņēmuma kritiskās vajadzības, kas jārisina steidzami, lai nodrošinātu darbības nepārtrauktību un nepieļautu potenciālu LTV konkurētspējas samazināšanos.

2020. gada valsts dotācijas budžeta finansējums sedz tikai daļu no operatīvās darbības nodrošināšanai nepieciešamā finansējuma, tādejādi turpinot gadiem ieilgušo stagnāciju kā satura attīstības, tā arī tehnoloģiju un infrastruktūras finansēšanas jomās.

Viens no būtiskākajiem riskiem ir darbības nepārtrauktības apdraudējums, kura novēršanai nepieciešami neatliekami ilgtermiņa ieguldījumi, uzsvēra LTV.

Pirmkārt, nepieciešams nomainīt programmu izlaides kompleksu jeb PIK, jo patlaban lietošanā esošais PIK iegādāts 2010. gadā jau kā iepriekš lietots aprīkojums un ražotājs vairs nespēj nodrošināt tehnisko atbalstu tik novecojušām tehnoloģijām, turklāt dažām tehniskajām komponentēm - jau kopš 2014. gada.

Otrkārt, nepieciešams stiprināt elektroapgādes infrastruktūru, rekonstruējot LTV transformatora apakšstaciju. Novecojusī elektrības apakšstacija darbojas jau vairāk nekā 35 gadus, kaut arī tās rekomendējamais ekspluatācijas laiks ir 25 gadi.

Treškārt, jāstiprina darbinieku un LTV infrastruktūras drošība, jo Zaķusalas ēkā ikdienā uzturas arī daudzi nomnieki. Drošības risinājumam jānodrošina iespēja LTV redakcijām, tehnisko un atbalsta darbinieku, studiju, režiju un citām LTV lietošanā esošām telpām piekļūt tikai un vienīgi LTV darbiniekiem, novēršot nepiederošu personu iekļūšanu LTV telpās.

LTV skaidroja, ka arvien aktuāls ir jautājums arī par sabiedriskās televīzijas darbinieku atalgojumu - nepieciešams papildu finansējums, lai uzlabotu atalgojuma līmeņa konkurētspēju, lai tas tuvotos 2018.gada līmenim valstī.

Kopš 2019. gada sākuma LTV darbojas vienotā studiju režiju kompleksa pirmās kārtas ietvaros uzstādītais aprīkojums. Patlaban ir nepieciešams papildu finansējums, kas ļautu īstenot projekta nākamās kārtas un pilnībā nodrošinātu LTV studiju režiju darbību vienotā kompleksā.

Tāpat, 2021. gada 1. janvārī izejot no reklāmas tirgus, būtiski saruks LTV saimnieciskās darbības ieņēmumi, akcentēja uzņēmumā, piebilstot, ka ieņēmumu samazināšanās 2020. gada laikā ir neprognozējama, tomēr esot skaidrs, ka tie samazināsies. Tādēļ nepieciešama pilnvērtīga un aprēķinos balstīta kompensācija par reklāmas tirgus pamešanu.

Lai nodrošinātu LTV darbības nepārtrauktību - nomainītu PIK, veiktu transformatora apakšstacijas rekonstrukcijas projekta pirmo posmu un īstenotu LTV fiziskās drošības sistēmas stiprināšanu - kopumā nepieciešami nepilni divi miljoni eiro. Šos līdzekļus lūgts piešķirt no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem".

Savukārt, lai nodrošinātu sabiedriskās televīzijas darbinieku atalgojuma konkurētspēju, turpinātu vienotā studiju režiju kompleksa izveidi un nodrošinātu uzņēmuma ienākumu līmeni pēc iziešanas no reklāmas, informatīvajā ziņojumā norādīts uz nepieciešamību atbalstīt 2021.gada budžeta prioritāro pasākumu. 2021.gadā nepieciešamie papildu līdzekļi šo vajadzību īstenošanai kopumā veido vairāk nekā 10 miljonus eiro.