Arheoloģisko pieminekļu kompleksā Jēkabpils novadā apzināts jauns senkapu uzkalniņš

Arheoloģiskās izpētes darbos atrasts kauls. Ilustratīvs attēls.

FOTO: Edijs Pālens/LETA

Slates arheoloģisko pieminekļu kompleksā Jēkabpils novadā apzināts jauns senkapu uzkalniņš, ko turpmāk atbilstoši apsaimniekos, liecina informācija valsts mežu apsaimniekotājas AS "Latvijas valsts meži" (LVM) mājaslapā.

LVM vides plānošanas speciālisti kopā ar Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes darbiniekiem šogad apsekojuši Slates arheoloģisko pieminekļu kompleksu, lai precīzi fiksētu uzkalniņa atrašanās vietu mežā. Kompleksā sastopami senkapu uzkalniņi, apmetņu vietas un nozīmīgi akmeņi.

Darbus, kuru īstenošana sniega apstākļos būtu apgrūtināta, paveikt ļāvušas šā gada "zaļās ziemas" sniegtās iespējas. 

"Kad dabā ir bezlapu stāvoklis, labāk var redzēt mazās reljefa formas un atpazīt nozīmīgas vietas," skaidro LVM vides plānošanas speciāliste Sandra Līckrastiņa.

LVM uztur un labiekārto vietas un apskates objektus, kas atrodas valsts mežu teritorijā un ir ieguvuši kultūrvēsturiska objekta statusu. Ik gadu šīs vietas tiek apsekotas, uzturētas un koptas. 

Slates sils ir unikāls arheoloģisks un kultūrvēsturisks komplekss, kurā atrodas pagaidām Latvijā lielākais zināmais agrā un vidējā dzelzs laikmeta baltu uzkalniņu kapulauks un līdzenais kapulauks - Miroņkalns. Slates sils ir pārsedzis un tādējādi nosargājis no vēlākas nolīdzināšanas kādreiz plašu dzīvesvietu, apbedījumu vietu, tīrumu, ceļu un citu senvietu ansambli, par kuru ir saglabājušās liecības arī folklorā.

Slates senkapi, kas ir lielākais šāda veida uzkalniņu kapulauks Latvijā un kura nozīmību apliecina pieminekļa biežā pieminēšana darbos par dzelzs laikmetu, atrodas apmēram trīs kilometru garā meža masīvā uz ziemeļrietumiem no Slates.

Uzkalniņu senkapi silā izvietoti trijās grupās. Slates sila ziemeļrietumu daļā mežmalā pret bijušajām Ērgļu mājām ir 19 uzkalniņi, apmēram 300 metrus uz dienvidaustrumiem - 10 uzkalniņi, bet Slates sila austrumu daļā pie ziemeļrietumu - dienvidaustrumu virzienā orientētas stigas ir deviņi uzkalniņi.