"Prātam neaptverami, ka mūsu sabiedrībā ir tik bezatbildīgas personas." Izpostīta dabas lieguma "Lielie Kangari" teritorija

Aktuālākās ziņas