Pirmais solis "lielajā dzīvē". Vidusskolēniem šodien izsniedz atestātus

Tukšā mācību klase slēgtajā Ogres 1.vidusskolā Covid-19 izraisītās krīzes laikā, kad valstī izsludināta ārkārtas situācija, lai ierobežotu koronavīrusa izraisīto slimību ''Covid-19'' izplatību.

FOTO: Edijs Pālens/LETA

Šodien skolēni, kuri centralizētos eksāmenus kārtoja pamattermiņā, saņems sertifikātu par vispārējās vidējās izglītības iegūšanu. Kā liecina paziņojums Valsts izglītības satura centra (VISC) mājaslapā, jūlija sākumā tika sākta 50 405 eksāmenu darbu vērtēšana, lai šodien šiem skolēniem varētu izsniegtu sertifikātus. Tiem skolēniem, kopumā 556, kuri eksāmenus kārtoja papildtermiņā, sertifikāti tiks izsniegti 30. jūlijā.

VISC arī atgādināja, ka Covid-19 izraisītās ārkārtējās situācijas rezultātā 2019./2020. mācību gadā tika atcelti valsts pārbaudījumi 9. klašu skolēniem, vienīgais izņēmums bija latviešu valodas eksāmens mazākumtautību izglītības programmās, kuru varēja kārtot pēc brīvprātības principa.

Gadījumā, ja skolēnu neapmierina centralizētajā eksāmenā iegūtais vērtējums, Administratīvā procesa likuma noteiktā kārtībā mēneša laikā pēc sertifikāta izsniegšanas viņam ir tiesības rakstīt VISC adresētu iesniegumu ar lūgumu pārskatīt eksāmenā saņemto vērtējumu.

Īpaši izveidota VISC apelācijas komisija mēneša laikā pēc iesnieguma saņemšanas to izskatīs un pārskatīs eksāmena vērtējumu, lai pieņemtu lēmumu atstāt esošo vērtējumu vai to mainīt, uzsvēra centrā.

Savukārt, ja skolēns eksāmenu šajā mācību gadā nenokārto, tad ir iespēja to atkārtoti nokārtot nākamajā mācību gadā, atbilstoši noteikumiem par valsts pārbaudes darbu norises laiku 2020./2021. mācību gadā.

Centralizētā eksāmena rezultāts tiek izteikts procentāli. Iegūto vērtējumu ieraksta vispārējās vidējās izglītības sertifikātā, norādot kopējo procentuālo vērtējumu un procentuālo vērtējumu katrai eksāmena daļai.

Izglītojamiem, kuru sniegums svešvalodas centralizētajā eksāmenā atbilst mācību priekšmeta standartā noteiktajam valodas prasmes B1, B2 vai C1 līmenim, iegūto valodas prasmes līmeni ieraksta sertifikātā.

Vienlaikus centrā atzīmēja, ka, ja skolēnam ir nepieciešams stāties augstskolā ārpus Latvijas, kurā uzņemšanas noteikumi paredz dokumentu iesniegšanu pirms izziņotā sertifikātu izsniegšanas datuma, VISC var izsniegt izziņu, kas apliecinātu, ka persona ir nokārtojusi centralizētos eksāmenus. Izziņas tiek izsniegtas no 10. jūlija saskaņā ar maksas pakalpojumu cenrādi - 2,85 eiro.

Seko mums arī Instagram un uzzini visu pirmais!  

Redaktors iesaka