Sv 9.05.2021.

Piešķir 2,9 miljonus eiro Covid-19 ietekmē radušos izdevumu segšanai veselības aprūpes jomā

Ilustratīvs attēls

FOTO: Pexels

Valdība šodien nolēma no "Līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem" piešķirt 2 946 255 eiro, lai Nacionālais veselības dienests (NVD) segtu izdevumus, kas radušies saistībā ar Covid-19 uzliesmojumu un seku novēršanu.

No minētās summas 333 270 eiro tiks virzīti ambulatoro veselības pakalpojumu izmaksu segšanai, bet 99 352 eiro - stacionāro veselības pakalpojumu izdevumu segšanai. Lielākā daļa līdzekļu jeb 2 513 633 eiro tiks novirzīti laboratorisko izmeklējumu organizēšanas un veikšanas izdevumu segšanai.

Laboratorisko izmeklējumu organizācijai un veikšanai atvēlēts kopējais finansējums 2 513 633 eiro apmērā. Tajā ietilpst Covid-19 laboratorisko izmeklējumu veikšana 2 224 818 eiro apmērā, jo, kā norāda ministrijā, veselības aprūpes pakalpojumu klāstā līdz Covid-19 pandēmijai nebija iekļauti laboratoriskie izmeklējumi, kas nodrošina Covid-19 diagnostiku.

Covid -19 pandēmijas laikā tika izveidoti jauni laboratorisko pakalpojumu tarifi, balstīti uz laboratoriju faktiskām izmaksām. Šī gada aprīļa mēnesī Covid-19 laboratorisko diagnostiku veica trīs laboratorijas - Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas (RAKUS) References laboratorija, Centrālā laboratorija un "E.Gulbja laboratorija", un Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "BIOR".

Mobilo vienību, kas nodrošina paraugu paņemšanu personu dzīvesvietā, izdevumu segšanai tiks piešķirti 115 549 eiro. Covid-19 pandēmijas laikā ir svarīgi izslēgt slimo pacientu kontaktu ar veseliem. Līdz ar to pacientiem, kam ir aizdomas par Covid-19 un nav iespējas nokļūt ar savu transportu uz paraugu paņemšanas punktu, šis pakalpojums tika nodrošināts dzīvesvietā. Pakalpojumu izmaksas veido transporta loģistikas pakalpojumi - nobraukto kilometru skaits un transporta vadītāja darba laiks, kā arī ārstniecības personu darba laika apmaksa un individuālo aizsardzības līdzekļu izmaksas.

Tāpat 73 135 eiro tiks piešķirti paraugu paņemšanas punktu darbības nodrošināšanai un paraugu paņemšanai. Covid-19 pandēmijas laikā, lai veiktu pacientu izmeklēšanu uz Covid-19, ir jāorganizē pacientu plūsmas izmeklējamo paraugu paņemšanai, tā lai citi iedzīvotāji un medicīniskais personāls būtu pasargāts no inficēšanās riskiem.

Lai mazinātu šos riskus, ir izveidoti speciāli izmeklējamo paraugu paņemšanas punkti tikai Covid-19 diagnostikai. Šajos punktos tiek nodrošināta personu izmeklējamā materiāla uz Covid-19 paņemšana, tāpēc pēc katra pacienta tiek mainīti noteikti individuālie aizsardzības līdzekļi un veikti dezinfekcijas pasākumi.

Covid-19 zvanu centra izdevumu par reģistratoru darbu telefonu centrālē segšanai tiks virzīti kopumā 66 411 eiro. Covid-19 pandēmijas laikā, lai veiktu pacientu izmeklēšanu uz Covid-19 ir jāorganizē pacientu plūsmas izmeklējamo paraugu paņemšanai, tā lai citi iedzīvotāji un medicīniskais personāls būtu pasargāts no inficēšanās riskiem.

Vienlaikus tiks kompensēti arī izdevumi par individuālo aizsardzības līdzekļu iegādi 17 283 eiro apmērā.

Savukārt atlikušie 16 437 eiro tiks novirzīti par pārējiem izdevumiem, kuros ietilpst transporta barotņu nodrošināšana, lai ārstniecības iestādes stacionārā var nodrošināt izmeklējamā materiāla paņemšanu, tās ir jānodrošina ar paraugu paņemšanas transporta barotnēm izmeklējamā parauga transportēšanai uz laboratoriju.

No ambulatoro pakalpojumu izdevumu segšanai paredzētajiem 333 270 eiro, 210 998 eiro tiks piešķirti pacientu līdzmaksājumu kompensēšanai sekundārajā veselības aprūpē par veiktajām manipulācijām. Tāpat 119 732 eiro tiks piešķirti pacientu līdzmaksājumu segšanai primārajā veselības aprūpē par veiktajām manipulācijām.

Kopumā 60 ģimenes ārstu praksēm par 150 pacientu aprūpes sniegšanu tiks piešķirta līdzmaksājumu kompensācija. Tās galējā summa ir 355 eiro. Tikmēr par ģimenes ārsta mājas vizīti pie personām, kurām ārkārtējās situācijas laikā neatliekamās medicīniskās palīdzības brigāde atteikusi ierašanos noslodzes dēļ un sniegtajām attālinātajām konsultācijām ģimenes ārstu praksēm tiks piešķirti kopumā 1721 eiro. 

Savukārt 464 eiro tiks piešķirti universitāšu un lielajām reģionu slimnīcām par pakalpojumu sniegšanu atsevišķām pacientu grupām.

Attiecībā uz 99 352 eiro, kas paredzēti stacionāro veselības pakalpojumu izdevumu segšanai, 43 317 eiro tiks piešķirti RAKUS Latvijas Infektoloģijas centram par sniegtajiem veselības aprūpes pakalpojumiem.

Teju trešdaļa no minētās summas jeb 31 043 eiro tiks novirzīti pacientu observācijas izmaksu segšanai. Veselības ministrijā (VM) skaidro, ka Covid-19 pandēmijas laikā ir svarīgi RAKUS izveidot un nodrošināt gatavības režīmu Covid-19 iespējami lielai pacientu plūsmai un tās šķirošanai. Līdz ar to Latvijas infektoloģijas centrā pacientu ar aizdomām par inficēšanos ar Covid-19 uzņemšana nodrošināta desmit izolētos boksos, kuri ir pieejami reorganizācijas rezultātā no stacionāra nodaļas uz pacientu uzņemšanu.

Lai nodrošinātu izolētos boksus, RAKUS ir palielinājis observāciju gultu resursu, nodrošinot desmit papildu boksus, kuru uzturēšana ir jānodrošina neatkarīgi no esošās pacientu plūsmas. Vienas observācijas gultas izmaksas ir bāzētas uz RAKUS gultas dienu un veido izmaksas 100,14 eiro par diennakti apmērā.

Minētajos 99 352 eiro ietilpst arī Covid-19 paraugu transportēšanas izmaksas 11 475 eiro apmērā. Kā atzīmē ministrijā, Covid-19 pandēmijas laikā slimnīcās atrodas pacienti, kuru slimības norises gaitas norise rada nepieciešamību veikt Covid-19 diagnostiku. Šajos gadījumos no pacientiem tiek paņemti izmeklējamie materiāli uz Covid-19 infekciju un nogādāti uz laboratoriju tālākai izmeklēšanai. Slimnīcām rodas papildus izdevumi, kas saistīti ar paraugu vešanu uz laboratoriju. Šādi izdevumi nav plānoti slimnīcu pakalpojumu apmaksas nosacījumos un tie ir slimnīcām jākompensē, norāda VM.

Tāpat 13 167 eiro no minētajiem 99 352 eiro tiks kompensēti par pacientu līdzmaksājumiem stacionārā veselības aprūpē. Lai nodrošinātu epidemioloģisko drošību, svarīgi mazināt šķēršļus pacientiem, kas inficēti ar Covid-19, saņemt veselības aprūpes pakalpojumus un panākt, ka slimības norise tiek uzraudzīta. Covid-19 slimniekiem un pacientiem līdzmaksājums tiek kompensēts no valsts budžeta līdzekļiem. VM skaidro, ka tādējādi tiek mazināti riski inficēt citus iedzīvotājus, jo pacientiem nav finansiālu šķēršļu saņemt nepieciešamo slimības diagnostiku, uzraudzību un ārstēšanu.

Seko Apollo arī Instagram - viss aizraujošais, skaistais un svarīgais vienuviet!