"Bērni, uzzinot par pārbaudi, nozūd no lauka." Atkārtota vizīte Bruknas muižā atklāj, ka situācija nav uzlabojusies

Romas katoļu draudzes mācītājs Andrejs Mediņš labdarības lielkoncerta "Uzcel savu baznīcu!" laikā Bruknas muižas dārzā.

FOTO: Ieva Makare/LETA

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija (VBTAI) kopā ar Tiesībsarga pārstāvi ceturtdien, 20. augustā, veica atkārtotu bērnu tiesību ievērošanas pārbaudi biedrībā “Kalna svētību kopiena”, kas darbojas Bruknas muižā Bauskas novadā. Diemžēl šīs pārbaudes laikā atbildīgo iestāžu pārstāvjiem nebija iespēja gūt pilnīgu pārliecību, ka iepriekš konstatētie pārkāpumi neturpinās.

Ierodoties Bruknā, speciālisti konstatēja, ka uz vietas ir vismaz viens nepilngadīgais, bet sarunās tika konstatēts, ka bērnu tur bijis vairāk.

Ierodoties kopienas izveidotajā Bārbeles Zēnu pamatskolā, no vietējiem iedzīvotājiem saņemta informācija, ka tur uz lauka strādājuši nepilngadīgie, kas, uzzinot par pārbaudi, pametuši savus darbarīkus un strauji devušies prom.

5

Informācija par konstatēto nodota Valsts policijai.

Vakar, 21. augustā, Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija (VBTAI), pieaicinot Tiesībsarga pārstāvi, veikusi bērnu tiesību ievērošanas pārbaudi biedrībā "Kalna svētību kopiena", kas darbojas Bruknas muižā Bauskas novadā. Pārbaudes laikā konstatēti vairāki bērnu tiesību pārkāpumi.

Sākotnējā pārbaude veikta, reaģējot uz privātpersonas sniegtu informāciju par iespējamajiem bērnu tiesību pārkāpumiem, tostarp fizisko un emocionālo vardarbību. 20. augustā VBTAI un Tiesībsarga birojs veicis atkārtotu pārbaudi.

Sākotnējās pārbaudes laikā kopienas vadītājs nevarēja precīzi nosaukt kopienā esošo bērnu skaitu, kā arī izvairījās sniegt informāciju par bērnu likumiskajiem pārstāvjiem un uzrādīt dokumentus, kas pamatotu, kādēļ bērni nodoti viņa aprūpē.

Tika konstatēts, ka nepilngadīgie, kas uzturas Bruknas muižā, tiek nodarbināti lauku darbos nesamērīgi ilgi - darba diena ilgst 10-12 stundas, bet gadījumā, ja nepilngadīgais nav izpildījis noteikto dienas normu, darbs turpinās arī nakts stundās.

Pārkāpumu gadījumā viens no soda veidiem ir pārtikas devu ierobežošana - bērni spiesti pārtikt no maizes un ūdens. Tāpat saņemtas ziņas par emocionālo vardarbību un liegumu saņemt medicīnisko palīdzību.

Seko mums arī Instagram un uzzini visu pirmais!