Rosina precizēt kārtību prasībai par pilsoņa izdošanu Latvijai no citas ES dalībvalsts, ja tai izdošanu lūgusi trešā valsts

Cietuma kamera. Ilustratīvs attēls.

FOTO: Paula Čurkste/LETA

Saeima šodien, 3. septembrī, nodeva izskatīšanai komisijās grozījumus Kriminālprocesa likumā, kas paredz precīzāk noteikt kārtību, kā prasīt mūsu pilsoņa izdošanu Latvijai no citas Eiropas Savienības (ES) dalībvalsts, ja šai dalībvalstij izdošanu lūgusi trešā valsts.

Paredzēts noteikt, ka Ģenerālprokuratūra, saņemot informāciju no ES dalībvalsts par trešās valsts lūgumu par Latvijas pilsoņa izdošanu, lems par iespēju sākt kriminālprocesu. Ģenerālprokuratūra lems par iespēju pieprasīt personas izdošanu Latvijai, ja būs konstatēti nosacījumi tā pieņemšanai.

Likumā jau pašlaik ir noteikts, ka personas izdošana Latvijai no ES dalībvalsts notiek, pamatojoties uz Ģenerālprokuratūras pieņemtu lēmumu par Eiropas apcietinājuma ordera jeb lēmuma izdošanu.

Anotācijā skaidrots, ka praksē ir secināts, ka, lai efektīvi nodrošinātu Latvijas pilsoņu aizsardzību gadījumos, kad ir saņemta informācija no citām ES dalībvalstīm par ārvalstu lūgumu par Latvijas pilsoņa izdošanu, ir nepieciešams pilnveidot kriminālprocesuālo regulējumu.

Līdz ar to turpmāk Ģenerālprokuratūra, saņemot informāciju no ES dalībvalsts par trešās valsts lūgumu par Latvijas pilsoņa izdošanu, noskaidros, vai pret personu Latvijā ir sākts kriminālprocess par izdošanas lūgumā norādītiem noziedzīgiem nodarījumiem.

Tiks noteikta tālākā procedūra situācijai, ja būs konstatēts, ka Latvijā pret personu jau ir sākts kriminālprocess par izdošanas lūgumā norādītajiem noziedzīgiem nodarījumiem. Šādā situācijā tiks vērtēts, vai kriminālprocesā pastāv priekšnosacījumi, lai prasītu pilsoņa izdošanu Latvija. Ja šādi priekšnosacījumi pastāvēs, Ģenerālprokuratūra lems par prasījumu mūsu pilsoni izdot Latvijai.

Ja tiks secināts, ka kriminālprocess par izdošanas lūgumā norādītajiem noziedzīgiem nodarījumiem pret personu nav sākts, tiks vērtēts jautājums, vai ir pamats šāda kriminālprocesa sākšanai, nepieciešamības gadījumā pieprasot papildu informāciju par konkrētās lietas apstākļiem.

Ja kriminālprocesā tik konstatēti likumā paredzētie nosacījumi personas izdošanai uz Latviju, tiks lemts jautājums par pieprasījuma izteikšanu attiecīgajai ES dalībvalstij par mūsu pilsoņa izdošanu Latvijai.

Tāpat likumā tiks noteikts, kā tiks izpildīts nolēmums par mantas konfiskāciju vai pieprasījums par aresta uzlikšana mantai Latvijā, kuru izdevusi cita ES dalībvalsts. Normatīvajā aktā paredzēts veikt arī citas izmaiņas.

Kā skaidrots anotācijā, grozījumi Kriminālprocesa likumā izstrādāti, lai nodrošinātu normatīvā regulējuma atbilstību ES regulām, ar ko īsteno ciešāku sadarbību Eiropas Prokuratūras izveidei un par iesaldēšanas rīkojumu un konfiskācijas rīkojumu savstarpējo atzīšanu, kā arī, lai risinātu dažādas praksē konstatētas ar likuma piemērošanu saistītas problēmas starptautiskās krimināltiesiskās sadarbības jomā.

Aktuālākās ziņas