Vairāki "Olainfarm" akcionāri vērsušies FKTK

LETA
Farmācijas kompānija AS "Olainfarm".
Farmācijas kompānija AS "Olainfarm". Foto: Lita Krone/LETA

Zāļu ražotāja AS "Olainfarm" akcionāri, kas pārstāv 17% no pamatkapitāla - Nika Saveljeva, Igaunijas uzņēmums "Olfim", kā arī AS "Rīgas farmaceitiskā fabrika" - otrdien notikušajā "Olainfarm" akcionāru kārtējā sapulcē apstrīdēja un iebilda pret vairākiem uzņēmuma gada pārskata posteņiem un par šo faktu ir vērsušies Finanšu un kapitāla tirgus komisijā (FKTK), aģentūru LETA informēja "Olfim" pilnvarotais pārstāvis Sandis Petrovičs.

Viņš norādīja, ka par iebildumiem akcionāru pārstāvji paziņoja otrdien notiekošajā "Olainfarm" akcionāru kārtējā sapulcē. Tādējādi atbilstoši Komerclikumam "Olainfarm" valdei bija pienākums atlikt gada pārskata apstiprināšanu, taču "Olainfarm" valde, pārkāpjot likumu un akcionāru tiesības, pretēji akcionāru iebildumiem virzīja gada pārskatu uz apstiprināšanu un tas arī tika apstiprināts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

"Par šo faktu akcionāri ir vērsušies FKTK, kā arī iesnieguši rakstisku iesniegumu "Olainfarm" padomei un valdei, par atsevišķu gada pārskata posteņu pareizības apstrīdēšanu un gada pārskata apstiprināšanas atlikšanu. Esam sarūgtināti, ka FKTK, kuras pienākumos ietilpst regulēta tirgus biržas uzņēmumu uzraudzība, līdz šim nav pienācīgā veidā iesaistījušies "Olainfarm" notiekošajā, lai gan esam informējuši komisiju par atkārtotiem pārkāpumiem no "Olainfarm" valdes puses un akcionāru tiesību neievērošanu," norādīja Petrovičs.

Viņš arī pauda, ka likumdevējs ir piešķīris FKTK plašu rīcības brīvību šādos gadījumos, un akcionāri cer, ka šis mazākuma akcionāru tiesību pārkāpums tiks attiecīgi izvērtēts.

Saveljeva, "Olfim" un "Rīgas farmaceitiskā fabrika" iebilst un apstrīd vairāku gada pārskata posteņu pareizību, tostarp, piemēram, "Olainfarm" konsolidētā un koncerna mātesuzņēmuma 2019. gada pārskatā norādīts, ka "pārskata perioda koncerna peļņu pozitīvi ietekmēja [..] pārdošanas izmaksu samazinājums par 7 103 000 eiro, jo tika pārskatītas attiecības ar mārketinga partneriem".

Vienīgais mārketinga partneris, par kuru akcionāriem ir zināms, ka tika pārskatīta sadarbība un ar kuru līgums ir ticis izbeigts, ir Kiprā reģistrētais "Banestar Management Limited" ("Banestar"), par ko "Olainfarm" ir publiskojusi informāciju vairākkārt. Tā kā līgums ar "Banestar" tika lauzts vienpusēji no "Olainfarm" puses, bet realizācija konkrētajos tirgos ir turpinājusies, pastāv iespējamība, ka "Banestar" vērsīsies tiesā ar prasību samaksāt attiecīgu atlīdzību, pauda akcionāri.

Pēc attiecīgo akcionāru pārstāvju minētā, "Olainfarm" akcionāriem ir pamats apstrīdēt šā gada pārskata posteņa pareizību, proti, par "Banestar" pakalpojumiem nesamaksātās summas iekļaušanu sabiedrības peļņā, nevis uzkrājumos saistībā ar iespējamiem riskiem ar prasības celšanu pret sabiedrību.

Akcionāru grupa iebilst un apstrīd arī pārskatā minētos nemateriālos ieguldījumus. "Olainfarm" konsolidētā un koncerna mātesuzņēmuma 2019. gada pārskatā, kā arī "Olainfarm" padomes ziņojumā kārtējai sapulcei, kas publicēts "Nasdaq Riga" mājaslapā 2020. gada 7. septembrī, norādīts, ka 2019. gada vasarā tika piesaistīts starptautisks farmācijas konsultants "IQVIA" no ASV, lai noteiktu galvenās specializācijas jomas un tirgus turpmākai ilgtspējīgai izaugsmei.

Akcionāri secinājuši, ka "IQVIA" izvērtējums ir veikts un ir noteikts 2020.gada stratēģiskais rīcības plāns. Tādējādi jābūt veiktam maksājumam, kas, iespējams, pārsniedz 100 000 eiro, un kas precīzi pārbaudāms. Taču gada pārskatā pie nemateriālajiem ieguldījumiem nav minētas šīs izmaksas, tāpat nav secināms, uz kādu laiku šīs izmaksas tiek attiecinātas. Ievērojot iepriekš minēto, "Olainfarm" akcionāriem ir pamats apstrīdēt nemateriālos ieguldījumus, kas, iespējams, nav tikuši pareizi identificēti "Olainfarm" gada pārskatā.

Komerclikuma 179. panta trešā daļa paredz tiesības akcionāriem, kas pārstāv vismaz vienu desmitdaļu no pamatkapitāla, akcionāru sapulcē apstrīdēt atsevišķu gada pārskata posteņu pareizību. Ja akcionāri apstrīd atsevišķu gada pārskata posteņu pareizību, sabiedrības gada pārskata apstiprināšanu ir pienākums atlikt.

"Ievērojot iepriekš minēto un pamatojoties uz Komerclikuma 179. panta trešo daļu, "Olainfarm" konsolidētā un koncerna mātesuzņēmuma 2019. gada pārskata apstiprināšana ir atliekama, pamatojoties akcionāru, kuri kopā pārstāv vairāk nekā vienu desmito daļu no "Olainfarm" pamatkapitāla, iebildumiem un līdz nākamajai akcionāru sapulcei ir pārbaudāmi augstāk norādītie apstākļi," norādīja Petrovičs.

Jau ziņots, ka atbilstoši "Olainfarm" akcionāru kārtējā sapulcē otrdien pieņemtajam lēmumam dividendēs no 2019. gadā būtās peļņas tiks izmaksāti 4 507 224,96 eiro jeb 0,32 eiro par akciju.

Tāpat akcionāri pieņēma zināšanai valdes un padomes ziņojumu par 2019.gada darbības rezultātiem, kā arī ar nepieciešamo balsu vairākumu pieņēma lēmumu par Revīzijas komitejas nolikuma atcelšanu. Akcionāru sapulcē tika apstiprināta arī uzņēmuma padomes un valdes atalgojuma politika.

Jau iepriekš "Olainfarm" revīzijā konstatēja, ka 2017.gada sākumā bijušās "Olainfarm" amatpersonas uzņēmuma vārdā noslēdza darījumu ar "Banestar", kas "Olainfarm" radīja zaudējumus vairāku miljonu eiro apmērā. Aizdomīgie darījumi veikti no 2017.gada 2.janvāra līdz 2019.gada 4.aprīlim. Akcionāri izskatīja un apstiprināja prasības celšanu pret atbildīgajām personām, kuras ir bijušas iesaistītas šī līguma slēgšanā, turpināšanā (neizbeigšanā), tā faktiskās izpildes nepietiekamā kontrolē, un saimnieciskuma nenodrošināšanā.

Par citiem darba kārtībā esošajiem punktiem lēmumi otrdien kārtējā sapulcē netika pieņemti, jo to apstiprināšanai trūka "Olainfarm" statūtos noteiktais kvorums, tā kā lielākā akcionāra SIA "Olmafarm" pilnvarotais pārstāvis, izmantojot savas kā akcionāra tiesības, balsojumā nepiedalījās. Viņš uzsvēra, ka Saveļjeva, kura bija ierosinājusi papildu dienas kārtības jautājumus, nav sniegusi detalizētākus skaidrojumus par šo izmaiņu mērķi, pamatojumu un nepieciešamību, kā arī akcionāriem nav atklāti potenciālie padomes un revīzijas komitejas amatu kandidāti.

"Olainfarm" akcionāru kārtējā sapulcē pēc Saveļjevas ierosinājuma bija plānots lemt par vairāku valdes locekļu pilnvaru ierobežošanu, kā arī par uzņēmuma padomes nomaiņu, lai gan iespējamie padomes locekļu kandidāti netika minēti.

Saveļjeva rosināja veikt izmaiņas "Olainfarm" statūtos, nosakot, ka uzņēmuma valdes priekšsēdētājs pārstāv sabiedrību atsevišķi, bet pārējiem valdes locekļiem ir tiesības pārstāvēt sabiedrību kopā ar vismaz diviem citiem valdes locekļiem. Patlaban uzņēmuma valdē ir septiņi valdes locekļi, no kuriem tiesības pārstāvēt uzņēmumu atsevišķi ir gan valdes priekšsēdētājam Jerūnam Veitesam, gan valdes loceklēm Milanai Beļevičai, Elenai Bušbergai un Zanei Kotānei, liecina "Firmas.lv" dati.

Valdē patlaban vēl strādā arī valdes locekļi Mārtiņš Pūriņs, Raimonds Terentjevs un Baldere-Sildedze, kuriem ir tiesības pārstāvēt uzņēmumu kopā ar diviem citiem valdes locekļiem.

Tāpat akcionāru sapulcē bija plānots lemt par uzņēmuma padomes nomaiņu, lai gan iespējamie padomes locekļu kandidāti netika minēti. Arī šis jautājums sapulces darba kārtībā iekļauts pēc Saveļjevas ierosinājuma. Viņa pārstāvot 7,79% no "Olainfarm" pamatkapitāla un šo pieprasījumu izteikusi, izmantojot Komerclikuma 274.panta otrās daļas tiesības.

Pēc Saveļjevas ierosinājuma, bija paredzēts lemt arī par "Olainfarm" iekšējās revīzijas veikšanu un revīzijas komitejas atsaukšanu un jaunās revīzijas komitejas ievēlēšanu.

"Olainfarm" koncerna auditētais apgrozījums 2019.gadā bija 137,219 miljoni eiro, kas ir par 10,4% vairāk nekā gadu iepriekš, bet koncerna peļņa pieauga 2,2 reizes un bija 23,628 miljoni eiro. Vienlaikus paša "Olainfarm" apgrozījums pērn bija 104,363 miljoni eiro, kas ir pieaugums par 12,2% salīdzinājumā ar 2018.gadu, bet kompānijas peļņa palielinājās 2,5 reizes un sasniedza 22,239 miljonus eiro.

"Olainfarm" nodarbojas ar gatavo zāļu formu, farmaceitisko preparātu un uztura bagātinātāju, kā arī ar ķīmisko vielu un aktīvo farmaceitisko ingredientu ražošanu. "Olainfarm" lielākais akcionārs ir "Olmafarm" (42,56%), kas vienādās daļās pieder Valērija Maligina mantiniecēm - Irinai Maliginai, Annai Emīlijai Maliginai un Nikai Saveļjevai. "Olainfarm" akcijas kotē "Nasdaq Riga" oficiālajā sarakstā.

Seko Apollo arī Instagram - viss aizraujošais, skaistais un svarīgais vienuviet!

Aktuālākās ziņas
Nepalaid garām
Uz augšu