Avārijas stāvoklī nonākušas Paula Stradiņa medicīnas vēstures muzeja elektroinstalācijas

Plāksne pie Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzeja.

FOTO: Ieva Lūka/LETA

Paula Stradiņa medicīnas vēstures muzeja elektroinstalācijas ir avārijas stāvoklī, tāpēc Veselības ministrija (VM) lūdz to sakārtošanai piešķirt 17 775 eiro, liecina ministrijas sagatavotā informācija valdībai.

VM skaidro, ka ēkā esošie sadaļņu skapji neatbilst drošības prasībām, izolācijas pretestības mērījumu rezultāti uzrāda neatbilstību drošības prasībām pusē no veiktajiem mērījumiem. Galvenās ievada sadalnes elektroinstalācija ir vecāka par tās maksimālo ekspluatācijas laiku, kas ir 25 līdz 35 gadi. Savukārt galvenās sadalnes viens no slēdžiem silst un defekts klasificējams kā avārijas, kuru nepieciešams novērst nekavējoties.

Tāpat vairāki elektroinstalācijas elementi neatbilst prasībām, sevišķi siltummezglā, vairākās muzeja pastāvīgās ekspozīcijas zālēs, kurās elektroinstalācijas vecākas par 40 gadiem un ir arī citas neatbilstības.

Attiecīgi VM lūdz piešķirt 17 775 eiro kapitālieguldījumiem ministrijai piederošajā īpašumā Antonijas ielā 1, Rīgā, kur atrodas muzejs.

Ministrija rosina šim mērķim novirzīt līdzekļus, kas iegūti no VAS "Valsts nekustamie īpašumi" izsolē pārdotā nekustamā īpašuma Rēzeknē, 18.novembra ielā 41A, kas bija ierakstīts zemesgrāmatā uz valsts vārda VM personā.

Atsavinot īpašumu, iegūti līdzekļi 71 100 eiro apmērā, no kuriem noteiktajā kārtībā atskaitīti atsavināšanas izdevumi un valsts pamatbudžeta ieņēmumu kontā ieskaitīti 35 550 eiro.

VM piebilst, ka iepriekš minēto apropriāciju atļauts piešķirt kapitālieguldījumiem vai neatliekamiem pasākumiem ar pozitīvu sociālekonomisku efektu.

Par šo jautājumu valdība lems 17. novembrī.