Pašnodarbinātie, kuri saņem mazāk par minimālo algu, nodokļus maksās proporcionāli saņemtajam 10% apmērā

Aktuālākās ziņas