Sv 18.04.2021.

LM pārdalīs ietaupījumus 1,8 miljonu eiro apmērā, lai segtu izdevumus slimības pabalsta izmaksām

Nauda. Ilustratīvs attēls

FOTO: pexels.com

Labklājības ministrija (LM) pārdalīs ietaupījumus 1 862 529 eiro apmērā, lai segtu izdevumus, kas radušies saistībā ar slimības pabalsta izmaksām, kā arī kompensētu Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) papildu izdevumus saistībā ar sociālās apdrošināšanas informācijas sistēmas nodrošināšanu, liecina valdības atbalstītais LM rīkojums.

Kopumā ar valdības rīkojumiem LM no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" ir apstiprināts finansējums ne vairāk kā 55 941 183 eiro. Šajā sakarā LM prognozē finansējuma atlikumu 22 734 875 eiro apmērā. Līdz ar to LM ierosina daļu no līdzekļu atlikuma - kopumā 1 862 529 eiro apmērā - novirzīt iepriekš minēto pasākumu nodrošināšanai.

Speciālā budžeta apakšprogrammas "Invaliditātes, maternitātes un slimības speciālais budžets" izdevumiem slimības pabalstam tiek atvēlēti 1 767 925 eiro, kamēr VSAA veikto izdevumu kompensēšanai par sociālās apdrošināšanas informācijas sistēmas funkcionalitātes nodrošināšanu tiks izmantoti 94 604 eiro.

Ministrijā skaidro, ka līdz 2020. gada 31. decembrim ir paredzēts valsts atbalsts darba devējiem - 2020. gadā ar Covid-19 infekciju saslimušajiem un tiem, kuriem noteikta karantīna, slimības pabalstu no otrās dienas apmaksā valsts 80% apmērā no slimības pabalsta saņēmēja vidējās apdrošināšanas iemaksu algas.

Šo likuma normu ieviešanai uz 30. septembri no speciālā budžeta apakšprogrammas ir veikti izdevumi slimības pabalstam 1 767 925 eiro apmērā par 3210 personām. Saistībā ar Covid-19 kopējais apmaksātais slimības pabalsta saņemšanas dienu skaits ir 50 677 dienas jeb 15,8 dienas vidēji uz vienu personu. Vidējais pabalsta apmērs vienai personai sasniedza 550,76 eiro.

LM šobrīd prognozē, ka finanšu nepietiekamības risks izdevumiem speciālajā budžetā slimības pabalsta izmaksu nodrošināšanai varētu sasniegt aptuveni 77,1 miljonus eiro. Tajā skaitā 45,8 miljonus eiro LM ir radusi iespēju nodrošināt speciālā budžeta apmērā, veicot apropriācijas pārdali starp speciālā budžeta apakšprogrammām. Līdz ar to, šobrīd prognozētais, papildu nepieciešamais finansējums slimības pabalsta izmaksas nodrošināšanai 2020.gadā ir 31,3 miljoni eiro.

Ņemot vērā finanšu nepietiekamības risku slimības pabalstu izmaksai, LM ierosina ar MK rīkojuma projektu palielināt apropriāciju speciālā budžeta apakšprogrammā izdevumiem slimības pabalstam 1 767 925 eiro apmērā.

Par atlikušo papildu nepieciešamo finansējumu slimības pabalsta finansējuma nodrošināšanai 29,5 miljonu eiro apmērā LM plāno virzīt priekšlikumu apropriācijas palielināšanai speciālā budžeta apakšprogrammā.

Tikmēr attiecībā uz VSAA kompensētajiem līdzekļiem, ministrijā skaidro, ka VSAA šobrīd ir norēķinājusies ar ārpakalpojuma sniedzējiem par visām veiktajām izmaiņām IT sistēmās, iztrūkstošo daļu 94 604 eiro apmērā sedzot likumā apstiprināto VSAA budžeta līdzekļu apmērā.

Tomēr, kā norāda LM, šos līdzekļus ir nepieciešams kompensēt VSAA budžetā, ņemot vērā, ka visi šī gada budžetā piešķirtie līdzekļi VSAA IT sistēmu izmaiņām ir saplānoti un minētie papildus veiktie ārkārtas izdevumi rada risku citiem VSAA norēķiniem par IT sistēmu izmaiņām un tās funkcionalitātes darbībā.

Līdz ar to LM rosināja palielināt apropriāciju ministrijai par 94 604 eiro, lai kompensētu VSAA veiktos papildu izdevumus sociālās apdrošināšanas informācijas sistēmas funkcionalitātes nodrošināšanai.

Seko Apollo arī Instagram - viss aizraujošais, skaistais un svarīgais vienuviet!