EK aizrāda Latvijai par atsevišķu ES saistību nepildīšanu autotransporta jomā

FOTO: Milos Muller/shutterstock.com

Eiropas Komisija (EK) sagatavojusi kārtējo lēmumu paketi pārkāpuma lietās, proti, tā tiesiski vēršas pret dalībvalstīm, kuras nav izpildījušas Eiropas Savienības (ES) tiesību aktu uzliktos pienākumus, un to vidū ir arī Latvija, aģentūru LETA informēja EK pārstāvniecības Latvijā pārstāve Kristīne Liepiņa.

EK atzīmēja, ka šie lēmumi aptver dažādas nozares un ES politikas jomas, un to mērķis ir nodrošināt ES tiesību aktu pareizu piemērošanu ES pilsoņu un uzņēmumu labā.

EK aicina Latviju īstenot noteikumus par informācijas pakalpojumiem, kas saistīti ar drošām stāvvietām. EK ir adresējusi argumentētu atzinumu Latvijai par to, ka tā nav paziņojusi informāciju par drošām stāvvietām.

EK ieskatā Latvija ar valsts piekļuves punktu starpniecību nav darījusi digitāli pieejamu informāciju par stāvvietām, piemēram, stāvvietu un pieejamo telpu un labierīcību atrašanās vietu, kā arī par stāvvietām, kas sniedz dinamisku informāciju, piemēram, stāvvietu vai prioritāro zonu pieejamību. EK atsaucas uz ES Regulu, kas pieņemta saskaņā ar Intelektisko transporta sistēmu (ITS) direktīvu.

Tāpat EK atzīmē, ka kravas automobiļu vadītāji Eiropā bieži saskaras ar stāvvietu trūkumu, tāpat trūkst informācijas par stāvlaukumiem, tāpēc viņiem bieži nākas novietot transportlīdzekļus nedrošās zonās vai bīstamās vietās. Latvijas rīcībā ir divi mēneši nepieciešamo pasākumu veikšanai, pretējā gadījumā EK var nodot lietu izskatīšanai ES Tiesā.

EK paudusi aicinājumu Latviju pareizi piemērot noteikumus par ceļu satiksmes drošības informāciju. EK lēmusi nosūtīt atzinumu Latvijai par noteikumu nepiemērošanu ar ceļu satiksmes drošību saistītai informācijai, atbilstoši ES Deleģētāja regulai, kas pieņemta saskaņā ar ITS direktīvu.

EK skaidroja, ka piekļuve ar ceļu satiksmes drošību saistītiem satiksmes datiem ir būtiska, lai uzlabotu drošību uz Eiropas ceļiem un sniegtu informācijas pakalpojumus satiksmes dalībniekiem.

Šajā tiesību aktā noteikts, ka dalībvalstīm šādi dati jādara pieejami apmaiņai un atkalizmantošanai, izmantojot valsts piekļuves punktus. Tas palīdzot nodrošināt, ka informācijas pakalpojumi ir saderīgi un nepārtraukti visā ES. Latvijai ir divi mēneši laika, lai nodrošinātu šo noteikumu pareizu piemērošanu, pretējā gadījumā EK var nodot lietu izskatīšanai ES Tiesā.

Tāpat EK pieprasa Latvijai pareizi piemērot ES noteikumus par reāllaika satiksmes informācijas pakalpojumiem. EK nolēmusi nosūtīt atzinumu Latvijai par to, ka tā nav piemērojusi ES noteikumus par reāllaika satiksmes informācijas pakalpojumu nodrošināšanu visā ES.

Tas ir prasīts ES Deleģētajā regulā, kas pieņemta saskaņā ar ITS direktīvu. Šīs regulas mērķis ir uzlabot to datu pieejamību, apmaiņu, atkalizmantošanu un atjaunināšanu, kas vajadzīgi, lai nodrošinātu kvalitatīvus un nepārtrauktus reāllaika satiksmes informācijas pakalpojumus visā ES, izmantojot valsts piekļuves punktus.

EK skaidro, ka reāllaika satiksmes informācijas pakalpojumi palīdz samazināt satiksmes sastrēgumus un transporta radīto gaisa piesārņojumu un troksni. Šie dati ir būtiski arī, lai sagatavotu atjauninātas un precīzas digitālās kartes, kas ir kritiski svarīgas viedās mobilitātes lietojumiem. Latvijai tagad ir divi mēneši, lai nodrošinātu noteikumu piemērošanu, pretējā gadījumā Komisija var nodot lietu izskatīšanai ES Tiesā, atzīmēja EK.

Tāpat EK mudina dalībvalstis - Bulgārijai, Horvātijai, Latvijai un Slovēnijai - pareizi piemērot ES noteikumus par multimodāla maršruta informācijas pakalpojumu sniegšanu visā ES.

EK nolēmusi nosūtīt argumentētu atzinumu Bulgārijai, Horvātijai, Latvijai un Slovēnijai par to, ka tās nav piemērojušas ES noteikumus par ES mēroga multimodāla maršruta informācijas pakalpojumu sniegšanu. Tas ir prasīts ES Deleģētajā regulā, kas pieņemta saskaņā ar ITS direktīvu.

EK atzīmē, ka ceļotājiem Eiropā bieži trūkst pietiekamas informācijas par ceļošanu "no sliekšņa līdz slieksnim". Tāpēc dalībvalstīm ir jāizveido valsts piekļuves punkti, kuros varētu piekļūt datiem, kas atbalsta multimodāla maršruta informācijas pakalpojumus.

Pēc EK paustā, mērķis ir palīdzēt ceļotājiem saņemt pārskatu par visiem pieejamajiem ceļošanas variantiem un vienlaikus uzsvērt visilgtspējīgākos no tiem. Šī informācija arī nodrošinās, ka pasažieri ir labāk sagatavoti traucējumu gadījumā, un palīdzēs arī ceļotājiem ar invaliditāti vai ierobežotām pārvietošanās spējām.

Attiecīgajām valstīm ir divi mēneši, lai panāktu atbilstību argumentētajam atzinumam, pretējā gadījumā EK var nodot lietu izskatīšanai ES Tiesā.