Savāc 10 000 parakstu par bargākiem sodiem par cietsirdīgu izturēšanos pret dzīvniekiem

Ilustratīvs attēls.

FOTO: Bearok/Shutterstock

Sabiedrības iniciatīvu portālā "Manabalss.lv" savākti 10 000 parakstu par bargākiem sodiem par cietsirdīgu izturēšanos pret dzīvniekiem.

Parakstu vākšana par minēto iniciatīvu tika sākta pirms nedēļas. 10 000 parakstu savākšana dod iniciatīvas pieteicējiem iespēju to iesniegt izskatīšanai Saeimā.

Kā iniciatīvas pārstāve norādīta Zane Zvirbule. Viņa rosināja grozīt Dzīvnieku aizsardzības likumu, būtiski palielinot sodus par cietsirdīgu izturēšanos pret dzīvniekiem. Zvirbules ieskatā soda apmērs nedrīkstētu būt mazāks par 1000 eiro un par šādu pārkāpumu sodītai personai būtu jāliedz turpmāk paturēt dzīvniekus.

Iniciatīvā piedāvāts izveidot reģistru, kurā tiktu reģistrēta minētā nozieguma veikšana. Šai sistēmai būtu jābūt pieejamai visām dzīvnieku patversmēm, dzīvnieku audzētājiem un, iespējams, arī plašākai sabiedrībai. Tāpat, ja sodāmajai personai ir vēl citi dzīvnieki, tie būtu jāatsavina likuma noteiktajā kārtībā, lai neapdraudētu citu dzīvnieku veselību un dzīvību. Zvirbule arī lūdz izvērtēt iespēju efektīvākai dzīvnieku labturības kontrolei, kontroles funkciju nošķirot no Pārtikas un veterinārā dienesta un to deleģējot sabiedriskajiem inspektoriem, t.i., dzīvnieku aizsardzības organizācijām.

Idejas autores ieskatā šādu izmaiņu rezultātā mainīsies sabiedrības attieksme pret dzīvniekiem, jo iedzīvotāji sapratīs, ka dzīvnieks nav priekšmets un katrai cilvēku darbībai pret dzīvu radību ir sekas.