Latvijas bīskapi vēstulē aicina prāvestu Stepanovu pārtraukt pārpublicēt pāvestu Francisku apvainojošus ierakstus

Pāvests Francisks.

FOTO: AM113/Shutterstock

Latvijas Romas katoļu bīskapu konference vēstulē aicina Tukuma Romas katoļu draudzes prāvestu un portāla "civitas.lv" redaktoru Aleksandru Stepanovu pārtraukt pārpublicēt pāvestu Francisku apvainojošus ierakstus.

Kā liecina paziņojums katoļu baznīcas mājaslapā, bīskapu konference, atbildot uz ticīgās tautas un priesteru lūgumiem, iepazinusies ar "civitas.lv" un Tukuma Romas katoļu draudzes "Facebook" saturu un lūdz viņu pārtraukt izplatīt un pārpublicēt pret Romas katoļu Baznīcas augstāko virsganu - pāvestu Francisku - vērstus apvainojumus.

"Ar portāla un Tukuma draudzes "Facebook" lapas saturu tiek sētas šaubas ticīgajos un diskreditēts Baznīcas Maģistērija kalpojums. Tendenciozi izvēloties un pārpublicējot pret pāvestu vērstus opozīcijas viedokļus, tiek šķelta baznīcas vienība un sēts apjukums ticīgajos," liecina teiktais katoļu bīskapu konferences vēstulē.

Garīdznieku ieskatā, kā portāla atbildīgais, priesteris un teologs, Stepanovs vēršas pret pāvesta Franciska kalpojumu, viņa sūtību un lomu Romas katoļu baznīcā.

Portālā "civitas.lv" un Stepanova vadītās draudzes "Facebook" lapā publicētā informācija ir nonākusi pretrunā ar Ticības doktrīnas kongregācijas instrukcijas "Par teologa aicinājumu baznīcā" prasībām, teikts vēstulē. "Jūsu pārziņā esošie mediju instrumenti izsaka šaubas par baznīcas maģistērija, īpaši par Vatikāna II koncila autoritāti," norāda garīdznieki.

Portāla "civitas.lv" saturs šobrīd arī esot pretrunā ar šī projekta ieceri, un, katoļu bīskapu ieskatā, tas grauj katolisko ticību un vairs nav saskaņā ar Katoliskās baznīcas mācību.

Bīskapu konference vēstulē Stepanovam atgādina, ka pāvestam, saskaņā ar Dieva iedibinājumu, ir "augstākā, pilnīga, tieša un vispārēja vara dvēseļu aprūpē, un tikai kopībā ar apustuļa Pētera pēcteci - pāvestu Francisku - iespējams nodrošināt garīgi veselīgu un pastorāli auglīgu kalpojumu baznīcā".

Kā pārliecinājās aģentūra LETA, Stepanova vadītajā portālā atrodami vairāki raksti, kuros prāvests aicina pāvestu Francisku pārstāt mocīt baznīcu un atkāpties, norāda, ka pāvests atklāti izrāda savas simpātijas un atbalstu kreisajiem politiskiem spēkiem un ka Francisks ir tieši atbildīgs par daudziem maldiem katoļu baznīcā.

Stepanovs raksta, ka, konstatējot baznīcas ganu klusēšanu, daudzu gadu garumā arī viņš cieta klusu un tikai ar dažiem rakstiem centās pievērst ticīgo un priesteru uzmanību problēmām, kas ir saistītas ar pāvesta Franciska pontifikātu.

Taču kopš šī gada februāra, kad oficiālajā gadagrāmatā "Annuario pontificio" apzināti pārdefinēti pāvesta tituli, proti, padarot titulus "svētā Pētera pēctecis" un "Kristus vikārs" tikai par vēsturiskiem, prāvests sapratis, ka "klusēšanas laiks ir beidzies", un, ka ar steigu esot nepieciešams "saukt lietas īstajā vārdā".

"Tāpēc cenšos uzmodināt ticīgo sirdsapziņas, lai tās pretojas jaunajām Romas bīskapa Horhe Mario Bergoljo baznīcas idejām. Tāpēc ar saviem pieticīgajiem līdzekļiem es to daru mājas lapā "civitas.lv" un savā privātajā "Facebook" profilā, jo pāvesta Franciska paustās herētiskās idejas ienāk arī Latvijā un, ja tās neoponē, ticīgie tās pieņem savā sirdsapziņā, neapzinoties, ka tiek mainīts ticības saturs, tādējādi kā sabojāts kompass novirzot ticīgos uz maldu un apostāzijas ceļa," uzskata Stepanovs.

Tāpēc, viņaprāt, ir nepieciešams uzmodināt sirdsapziņas. "Kā skaidro arhibīskaps Karlo Marija Vigano, šobrīd varam novērot, ka pastāv baznīca baznīcā, tas ir, viltus baznīca, ar daudziem modernistu bīskapiem, kas ieņem vietu katoliskās baznīcas hierarhijā, un īsto baznīcu," paudis Stepanovs.

Prāvests redzot, ka viņa darbs nes labus augļus, cilvēki pateicas, ka tiek pausta katoliskā ticība, un ka viņi sāk skaidrāk apzināties, kas notiek baznīcā, jo viņi mana, ka kaut kas nav kārtībā.

"Redzot, ka pāvests Francisks ir tieši atbildīgs par daudziem maldiem Romas Katoliskajā baznīcā, kas ved Dieva tautu uz apostāzi, tas mani kā priesteri dziļi demoralizē," paudis Stepanovs, piebilstot, ka apzinoties, ka pēc katoliskās mācības pāvests ir nemaldīgs, viņam rodas jautājums, vai Francisks tika likumīgi ievēlēts.

"Protams, pēc konklāva neviens no kardināliem nav cēlis iebildumus. Bet vairāku kardinālu publiskie izteikumi liek saprast, ka pastāvēja labi sakārtota noruna ievēlēt Bergolio, taču saskaņā ar svētā Jāņa Pāvila II apustulisko konstitūciju "Universi dominici gregis" viņi tiek ekskomunicēti "latae sententiae", kas dod pamatu apšaubīt Franciska likumīgo ievēlēšanu," atzīmējis prāvests.