Sāk darboties vienotais nodokļu konts

VID ēka

FOTO: Paula Čurkste/LETA

1. janvārī sāk darboties vienotais nodokļu konts, informēja Valsts ieņēmumu dienestā (VID).

No šodienas līdzšinējo vairāk nekā 40 nodokļu kontu vietā visus VID administrētos iekšzemes nodokļus varēs maksāt vienā kontā, turklāt to varēs izdarīt, aizpildot tikai vienu maksājuma uzdevumu. VID piebilda, ka tas ievērojami mazina iespēju kļūdas dēļ ieskaitīt nodokļu maksājumu tam neatbilstošā kontā.

Līdz ar vienotā nodokļu konta ieviešanu tiek vienkāršota nodokļu nomaksas kārtība un mainīti vairāku nodokļu deklarāciju iesniegšanas termiņi - pārskati par aprēķināto izložu un azartspēļu nodokli jāiesniedz līdz katra mēneša 15.datumam, darba devēja ziņojums jāiesniedz līdz pārskata mēnesim sekojošā mēneša 17.datumam, pašnodarbinātas personas ziņojums jāiesniedz līdz ceturksnim sekojošā mēneša 17.datumam, bet elektroenerģijas nodokļa deklarācija jāiesniedz līdz katra mēneša 20.datumam.

Visiem VID administrētajiem regulāro iekšzemes nodokļu maksājumiem noteikts viens gala termiņš - 23.datums.

Līdz ar vienotā nodokļu konta ieviešanu mainās arī kārtība, kādā veiktie maksājumi tiek novirzīti saistību segšanai. Maksājot nodokļus vienotajā nodokļu kontā, kopējā summa automātiski tiek sadalīta un novirzīta samaksai - atbilstoši tiem nodokļu veidiem, kuru samaksas termiņš ir iestājies. Vispirms tiek segtas senākās saistības. Līdz ar to maksājuma uzdevuma mērķa laukā nav nepieciešams uzskaitīt visus nodokļus un nodevas, kas iekļautas aprēķinātajā summā. 

Lai maksājums segtu noteiktu saistību, obligāti ir jānorāda tikai tādi identifikatori, kas nav piešķirti saistībā ar nodokļu samaksas termiņa pagarinājumu un labprātīgās nomaksas grafiku.

Informāciju par to, kādi nodokļi no vienotajā kontā iemaksātās summas ir samaksāti un kādas ir nākotnes saistības, varēs noskaidrot Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS), kur būs pieejama jauna sadaļa "Maksājumu un nomaksas stāvoklis".

Pārejas posmā 2021.gadā uz līdzšinējiem kontiem kļūdaini veiktie maksājumi tiks novirzīti uz vienoto kontu un apstrādāti atbilstoši jaunajai kārtībai.

Lai uzsāktu darbu ar vienoto kontu, VID veic apjomīgus modernizācijas darbus, līdz ar to var būt īslaicīgi traucēta VID informācijas sistēmas pieejamība.