Vairāk kā 300 cilvēku atklātā vēstulē aicina neatbalstīt Saeimā virzītos grozījumus par ģimenes definīciju (6)

Apollo.lv
Ilustratīvs attēls.
Ilustratīvs attēls. Foto: Zane Bitere/LETA

Šā gada sākumā pieci nacionālās apvienības "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" deputāti Saeimas prezidijam iesniedza likumprojektu, kurā paredzēts Satversmē pārdefinēt "ģimenes" jēdzienu, un lūdzot to iekļaut to šī gada 14. janvāra Saeimas sēdes darba kārtībā.

Ņemot vērā, ka sabiedrībā šis rosinājums nav guvis vienprātīgu atbalstu, tapusi atklāta vēstule, kuru parakstījuši vairāki simti sabiedrībā zināmas personas, eksperti, kas adresēta Saeimas deputātiem, kā arī Valsts prezidetam Egilam Levitam un Ministru prezidentam Krišjānim Kariņam.

Kustība "Dzīvesbiedri" akcentē, ka līdz ar grozījumiem no jēdziena "ģimene, tiks izslēgtas nelaulātas ģimenes bez bērniem, viendzimuma ģimenes, audžuģimenes, kā arī nelaulātus cilvēkus, kurus saista rūpes un atbildība vienam pret otru, piemēram, veselības stāvokļa vai vecuma dēļ.

Šajā sasteigtajā, kā arī koalīcijā nesaskaņotajā likumprojektā un tā anotācijā paustās radikālās idejas ir vērstas uz sabiedrības šķelšanu, jo pretnostata dažādus ģimenes attiecību modeļus.

Likumprojekts nav apspriests ne ekspertu lokā, ne plašākā sabiedrībā, un tas veicina naida runu un neiecietību, kā arī provocē vēršanos pret dažādam sabiedrības grupām, norāda kustība.

"Dzīvesbiedri" uzsver - vēlamies atgādināt, ka ikviena Saeimas deputāta, tai skaitā likumprojektu parakstījušo Saeimas deputātu, pienākums ir "aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti". Šādu zvērestu (svinīgo solījumu) Saeimas deputāti ir devuši Latvijas tautai, uzņemoties deputāta pienākumus (Satversmes 18. pants). Iesniedzot likumprojektu, kas kopē nedemokrātisku režīmu ideoloģiju, tiek apdraudēts Latvijas valstiskums.

Vienlaikus tiek norādīts, ka šī likumprojekta pamatā ir idejas, kas raksturīgas tieši nedemokrātisku režīmu ideoloģijām.

"Respektējot Saeimas tiesības lemt par Satversmes saturu, aicinām rūpīgi izvērtēt attiecīgo likumprojektu un to noraidīt, jo tas ir pretrunā citām Satversmes normām, kā arī grauj demokrātiskas un tiesiskas valsts vērtības.

Vispirms jānorāda, ka jēdziens "ģimene" ietverts arī Satversmes ievadā, un tas aplūkojams kopsakarā ar cilvēka cieņas jēdzienu.

Satversmes ievadā ietvertās pamatvērtības ir: valsts balstās uz cilvēka cieņu un brīvību un atzīst un aizsargā cilvēka pamattiesības," pausts atklātajā vēstulē, kas nosūtīta amatpersonām.

"Vēršam jūsu uzmanību arī uz to, ka attiecīgais likumprojekts ir pretrunā ar Latvijas starptautiskajām saistībām, jo gan Eiropas Cilvēktiesību un Pamatbrīvību konvencija, gan Eiropas Savienības tiesības un institūcijas aizsargā daudzveidīgus ģimenes attiecību modeļus. Vienlaikus vēlamies uzsvērt, ka šajā mums visiem tik smagajā laikā mēs aizvien vairāk novērtējam stipras un vienotas Eiropas Savienības darbību, bet ar šādu iniciatīvu mūsu likumdevējs nonāk klajā pretrunā ar to un noliedz Eiropas Savienības pamatvērtības. Līdz ar to likumprojekts attālina Latviju no piederības Eiropas kultūrtelpai," teikts vēstulē.

"Mūs uztrauc fakts, ka šis likumprojekts apdraud tiesiskas valsts vērtības. Centieni sašaurināt jēdziena „ģimene” definīciju vērtējami kā mēģinājums izvairīties no 2020. gada 12. novembra Satversmes tiesas sprieduma lietā Nr. 2019-33-01, kurā uzsvērta nepieciešamība paredzēt aizsardzību dažādiem ģimenes attiecību modeļiem," uzsvērts vēstulē, kuru parakstījuši sabiedrībā zināmi cilvēki, uzņēmēji, nevalstiskas organizācijas, juristi, ārsti un dažādu jomu eksperti.

To pamato likumprojekta anotācijā norādītais apgalvojums, ka "likumprojekta pieņemšana ietaupīs valsts un pašvaldību budžeta līdzekļus, salīdzinot ar situāciju, ja tas netiktu pieņemts, jo tādā gadījumā valstij un pašvaldībām, ņemot vērā Satversmes tiesas spriedumu, rastos izdevumi saistībā ar nepieciešamību maksāt noteiktus pabalstus "viendzimuma partneru ģimenēm"". Likumprojekta anotācijā ietvertie apgalvojumi ir ciniski un vērsti uz konstitucionālās tiesas autoritātes graušanu. Tiesiskā valstī konstitucionālās tiesas sprieduma pienācīga izpilde ir garants likuma varas visaptverošai ietekmei.

Vēstulē minēts, ka "jāuzsver, ka likumprojekta autori nav apzinājušies, ka atklāta vēršanās pret viendzimuma ģimenēm ir diskriminējoša un pārkāpj Satversmes 91. pantā ietvertos vienlīdzības un diskriminācijas aizlieguma principus.

Vienlaikus jāmin, ka Latvija jau tā ir viena no tikai sešām Eiropas Savienības valstīm, kuras nekādā veidā neaizsargā viendzimuma pārus, un šāda iniciatīva atņemtu šiem cilvēkiem jebkādas tiesības pat uz mazāko aizsardzības mehānismu.

Turklāt ar šo likumprojektu tiek nodarīts būtisks kaitējums arī citām sabiedrības grupām, piemēram, šis likumprojekts liedz tiesisku aizsardzību heteroseksuāliem pāriem, kuri savas attiecības nevēlas balstīt laulībā, vai vairākkārt par prioritāti atzītajām audžuģimenēm. No likumprojektā piedāvātās redakcijas izriet, ka personas privātautonomija izvēlēties sev vēlamo kopdzīves formu tiks ierobežota.

Līdz ar to uzskatām, ka likumprojekts ir pretrunā ar demokrātijas pamatprincipiem, jo tas vērtējams kā mēģinājums ierobežot privātautonomiju un ir vērsts uz diskrimināciju. Aicinām Saeimas deputātus risināt jautājumus, kas izriet no dažādiem ģimenes attiecību modeļiem, likumdošanas ceļā. Vēlamies uzsvērt, ka jau pašlaik vairākos normatīvos aktos ir nostiprināts plašāks ģimenes institūts, paredzot papildu aizsardzību arī tām personām, kuras dzīvo kopā un kurām ir kopīga (nedalīta) saimniecība".

"Mēs, zemāk parakstījušās organizācijas un personas, aicinām Saeimas deputātus šo likumprojektu noraidīt, jo tas neatbilst Satversmei un Latvijas starptautiskajām saistībām un ir vērsts uz sabiedrības šķelšanu, diskriminējot dažādus ģimenes attiecību modeļus.

Likumprojektā ietvertās idejas sāpina, aizvaino un grauj ticību mūsu Saeimai kā konstitucionālai institūcijai, kura pārstāv visu Latvijas tautu un ikkatru no mums.

Aicinām ikvienu Saeimas deputātu iestāties par visām Latvijas ģimenēm un veicināt cieņpilnas sabiedrības veidošanu," teikts vēstules teksta noslēgumā.

Seko mums arī Instagram un uzzini visu pirmais!  

Redaktors iesaka
Nepalaid garām
Uz augšu