T 3.03.2021.

LM: Slimības palīdzības pabalsti būs pieejami plašāk

Ilustratīvs attēls.

FOTO: sdecoret/shutterstock.com

Finanšu ministra Jāņa Reira (JV) vadītajā darba grupā atbalstīts Labklājības ministrijas (LM) priekšlikums par slimības palīdzības pabalsta plašāku pieejamību, jo Covid-19 izplatība nav mazinājusies un ir pagarināti iepriekš noteiktie ierobežojumi, aģentūru LETA informēja LM.

"Slimības palīdzības pabalsta saņēmēju loks tiek paplašināts, izprotot situāciju, kādā šobrīd ir vecāki, kas uz kādu brīdi kļūst par sava bērna skolotāju," uzsver labklājības ministre Ramona Petraviča (KPV LV"). Politiķe norāda, ka līdz ar to ir neiespējami savienot darbu mājās ar atvases apmācību un aicina darba devējus būt iespējami pretimnākošiem, aģentūrai LETA pavēstīja LM pārstāvis Egils Zariņš.

No 1.janvāra līdz 30.jūnijam slimības palīdzības pabalsta kalendāro dienu un reižu skaits netiek ierobežots. Valsts sociālās apdrošināšana aģentūra (VSAA) piešķirs pabalstu par kalendārajām dienām, aprēķinot to 60% apmērā no pabalsta pieprasītāja vidējās apdrošināšanas iemaksu algas par 12 kalendāro mēnešu periodu, kas beidzas divus mēnešus pirms tā mēneša, kurā sākas periods, par kuru piešķir pabalstu.

Pabalstu var saņemt viens no bērna vecākiem vai aizbildnis, adoptētājs, audžuvecāks, kurš ir darba ņēmējs, vai pašnodarbinātais, bet nevar strādāt attālināti. Ja nepieciešams pieskatīt divus vai vairākus bērnus, vienam pieprasītājam piešķir tikai vienu pabalstu, norāda LM.

Pabalstu piešķir par bērnu vecumā līdz desmit gadiem (ieskaitot) vai bērnu ar invaliditāti līdz 18 gadu vecumam, ja bērns nedrīkst apmeklēt pirmsskolas izglītības iestādi vai ja mācības vispārējās izglītības programmā notiek attālināti. Pabalstu piešķir un izmaksā pēc tam, kad periods, par kuru pieprasīts pabalsts, ir noslēdzies, skaidro ministrijā.

Lai varētu pieprasīt slimības palīdzības pabalstu, ir nepieciešams darba devēja apliecinājums, ka darbinieks nevar strādāt attālināti. Apliecinājumu darba devējs var sūtīt ar drošu elektronisko parakstu VSAA uz aģentūras e-pasta adresēm "konsultacijas@vsaa.gov.lv" un "vsaa@vsaa.gov.lv", kā arī izsniegt darbiniekam drukātā formā.

Ievērojot darbiniekam noteikto darba laiku un darba laika uzskaites veidu, darba devējam apliecinājumā jānorāda laika periods, kurā darbinieks nevar strādāt attālināti. Apliecinājumā var būt arī norādīts laika periods, konkretizējot datumus, kuros darbinieks nestrādās, skaidro LM.

LM skaidro, ka attālināto apmācību ieviešana arī jaunāko klašu skolēniem būtiski ietekmē ne tikai bērnus un viņu izglītošanās procesu, bet tam ir arī liela ietekme uz bērnu vecāku kā darbinieku un viņu darba devēju savstarpējām attiecībām.

Ņemot vērā, ka šis ir pagaidu risinājums ārkārtas situācijā, lai mazinātu vīrusa izplatību sabiedrībā un mēģinātu pēc iespējas ātrāk atgriezties ierastā dzīves ritmā, LM aicina darba devējus būt iespējami pretimnākošiem pret tiem darbiniekiem, kuriem ir sākumskolas vecuma bērni.

Ministrija mudina darba devējus mēģināt rast tādus risinājumus uzņēmumā, kas dotu iespēju šiem vecākiem gan sniegt atbalstu saviem bērniem mācību procesā, gan arī iespēju veikt savus darba pienākumus.

Darba devēji un darbinieki, savstarpēji vienojoties, varētu pielāgot darba laika organizēšanas jautājumus vai arī pārskatīt darba procesus, skaidro ministrijā. Ja šādi pielāgojumi objektīvu apstākļu dēļ nav iespējami, tad LM aicina izvērtēt iespēju savstarpēji vienoties ar darbinieku par attaisnoto prombūtni, ja darbinieks nevar strādāt attālināti vai nevar attālināti veikt darbu pienācīgā kvalitātē. Šādā situācijā darbiniekam ir tiesības saņemt slimības palīdzības pabalstu.

LM atgādina, ka atbilstoši Darba likumam darbiniekam ir tiesības uz īslaicīgu prombūtni, ja viņa tūlītēja klātbūtne darbā nav iespējama nepārvaramas varas, nejauša notikuma vai citu ārkārtēju apstākļu dēļ. Ja darbinieks pieļaujamā veidā izmanto savas tiesības, darba devējam ir aizliegts radīt viņam nelabvēlīgas sekas, norāda ministrijā.

Aktuālākās ziņas