Tūrisma un aviācijas nozaru asociācijas izstrādājuši trīs sadarbības virzienus jomu atlabšanai Covid-19 krīzē

Pasažieru terminālis starptautiskajā lidostā "Rīga". Ilustratīvs attēls.

FOTO: Evija Trifanova/LETA

Latvijas Aviācijas asociācijas, Latvijas Tūrisma aģentu un operatoru asociācijas un Latvijas Viesnīcu un restorānu asociācijas pārstāvji izstrādājuši trīs sadarbības virzienus un ieteikuši tos ņemt vērā valdībai, lai veicinātu šo jomu atlabšanu Covid-19 krīzē, aģentūru LETA informēja asociāciju pārstāvji.

Nozaru pārstāvji aicināja valdību ņemt vērā faktus un pētījumus, lai kopīgi pilnveidotu politikas veidotāju un nozaru ekspertu dialogu, ļaujot strādāt uzņēmējiem segmentos, kur ir ieviesti augsti epidemioloģiskās drošības standarti un nezaudēt ekonomikas atjaunošanās iespējas tur, kur tas nav saistāms ar Covid-19 vīrusa izplatību.

Pirmais no asociāciju izstrādātajiem virzieniem paredz koordinētu pieeju epidemioloģiskās drošības pasākumu īstenošanā Baltijā un Eiropā, tai skaitā nepieciešama Latvijas aktīvu iesaiste vienota Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) digitālā risinājuma "CommonPass2" vai "IATA Travel Pass" (vai cita līdzvērtīga tehnoloģiskā risinājuma) ieviešanā, kas veicinātu starptautiski vienotu standartizētu pieeju ceļojumu dokumentiem saistībā ar vakcināciju, antivielu esamību un testēšanas rezultātiem.

Papildus tam asociāciju pārstāvji aicināja nodrošināt vienlīdzīgi epidemioloģiskās kontroles pasākumus visos transporta veidos un neatkarīgi no robežšķērsošanas veida. Nozaru pārstāvji arī rekomendēja atbalstīt risinājumus kontrolēta un organizēta tūrisma atbalstam, tostarp atpūtas tūrisma konceptam "Zaļais koridors", kas balstīts uz ceļotāju kontroli un testu veikšanu gan pirms lidojuma uz galamērķi, gan atgriežoties mājās, un tūrisma operatoru atbildību par epidemioloģiski drošas atpūtas nodrošināšanu galamērķī visos tās etapos.

Tāpat asociāciju pārstāvji pauda ieteikumu kontrolēti, kā arī, saskaņojot ar nozaru dalībniekiem, atcelt aizliegums lidojumiem uz trešajām valstīm ar augstu tranzīta īpatsvaru, ļaujot būtisko ceļotāju kustību no valstīm, kurās nav konstatētas vīrusa jaunās mutācijas.

Latvijas aviācijas asociācijas valdes loceklis Artūrs Kokars uzsvēra, ka pašreizējā epidemioloģiskajā situācijā tūrisma un aviācijas nozares ietekme uz vīrusa izplatību valstī ir ļoti zema. ""Oxford Research" pētījums liecina, ka, pateicoties efektīviem kontroles, izsekojamības un uzraudzības pasākumiem, aviācijas nozare šobrīd ietekmē vīrusa transmisiju mazāk nekā 1% robežās no kopējā inficēto skaita valstī. Savukārt vīrusa izplatības statistika liecina, ka, nesamērīgi ierobežojot gaisa pārvadājumus, epidemioloģiskā situācija valstī netiek uzlabota, bet tiek zaudētas iespējas ekonomikas atjaunošanai, cilvēku atgriešanai ekonomiskajā un sociālajā apritē. Tāpat tiek mazinātas ārvalstu investīciju iespējas, kas atstās negatīvu ietekmi uz valsts attīstību vēl daudzus gadus pēc Covid-19 krīzes pārvarēšanas," skaidroja Kokars.

Kā otro sadarbības virzienu nozaru pārstāvji minēja saprotamu risinājumu ieviešanu - asociāciju ieskatā, tūrisma un aviācijas nozarē ir jāintegrē valsts noteiktā epidemioloģisko ierobežojumu luksofora pieeja. Ir jānosaka skaidri definēti nosacījumi, pie kādiem kumulatīviem saslimstības rādītājiem ierobežojumi mazināmi vai pastiprināmi, šiem sliekšņiem ir jābūt samērīgiem ar vispārīgo pieeju Eiropas Savienībā (ES) un īpaši samērotiem ar Baltijas valstīm.

Papildus tam nozaru pārstāvji aicināja epidemioloģiskās drošības pasākumus Latvijā īstenot tur, kur tie var dot vislielāko pienesumu vīrusa izplatības ierobežošanai. Sabiedrība mērķtiecīgi jāinformē ne tikai par ierobežojumu esamību, bet jāskaidro zinātniski argumentēta šo ierobežojumu ietekme uz vīrusa izplatību.

“Tūrisma un aviācijas nozare kā uzticams valdības un starptautisks sadarbības partneris Covid-19 izplatības mazināšanā nu jau gandrīz gadu ilgušajā ārkārtējā situācijā ir veltījusi visus spēkus un līdzekļus, lai ne tikai izpildītu epidemioloģiskās drošības prasības, bet panāktu, ka gaisa pārvadājumi ir viens no drošākajiem ceļošanas veidiem”, uzsvēra Latvijas Tūrisma aģentu un operatoru asociācijas prezidente Inga Kavaca.

Nozaru pārstāvji akcentēja, ka ierobežojumi, kādi noteikti nozarēm, rada ļoti būtiskus zaudējumus valsts ekonomikai, tādēļ trešais virzītais sadarbības virziens ir balstīts uz vairākiem ierosinājumiem samērīgai un pakāpeniskai ekonomikas atjaunošanai.

Nozaru pārstāvji ieteica valdībai veidot īpašas atbalsta programmas un grantu mehānismu tūrisma un aviācijas pakalpojumu darbības atjaunošanai pēc krīzes. "Sniedzot valsts atbalstu mazāk nekā citur ES, bet vienlaikus nosakot arī nesamērīgākus ierobežojumus, tiek zaudēta Latvijas ekonomikas konkurētspēja. To jau šobrīd izmanto Latvijas kaimiņvalstis, kas apgrūtinās Latvijas tūrisma un aviācijas iespējas pilnvērtīgi atjaunot darbību pēc krīzes," atzīmēja asociāciju pārstāvji.

Papildus tam asociācijās norādīja, ka izteikts aicinājums noteikt biznesa ceļotāju iespēju ierasties valstī uz termiņu līdz 72 stundām bez pašizolācijas nosacījuma, piemērojot testēšanu, jo bez šī soļa tiek zaudētas iespējas ekonomikas atjaunošanai un investīciju piesaistei, kas ir nesamērīgi, ar maz iespējamiem šo ceļotāju inficēšanās riskiem.

Tāpat asociāciju pārstāvji aicināja apzināties, ka ierobežojumiem saimnieciskās darbības veikšanā ir jābūt samērīgiem un vienlaicīgiem ar valsts atbalstu uzņēmējiem un iedzīvotājiem.

Latvijas Aviācijas asociācija ir brīvprātīga aviācijas nozares uzņēmumu apvienība, kas dibināta 2016.gadā. Tās biedri ir Latvijā reģistrēti aviācijas uzņēmumi, kas pārstāv visu Latvijas aviācijas vērtību ķēdi. Asociācijas mērķis ir Latvijas aviācijas nozares vērtību ķēdes stiprināšana un asociācijas biedru konkurētspējas atbalsts vietējā un starptautiskajā tirgū.

Latvijas Tūrisma Aģentu un Operatoru Asociācija izveidota 1991.gadā, apvienojoties tūrisma aģentiem un tūroperatoriem, lai kopīgā darbībā koordinētu tūrisma aģentu un tūroperatoru darbību, aizstāvētu to intereses un pārstāvētu Latvijas tūrisma biznesu pasaulē.

Savukārt Latvijas Viesnīcu un restorānu asociācija ir biedrība, kura apvieno naktsmītnes un sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumus profesionālai sadarbībai.