P 12.04.2021.

Veselības ministrija nosaka vienotu kārtību vakcinācijai pret Covid-19

Vakcinācija pret Covid-19. Ilustratīvs attēls

FOTO: MADS CLAUS RASMUSSEN/AFP/Scanpix

Lai nodrošinātu vienotu un skaidru kārtību, organizējot iedzīvotāju vakcināciju, veselības ministrs Daniels Pavļuts (AP) ir parakstījis rīkojumu, kas ir saistošs visām ārstniecības iestādēm, kas nodrošinās vakcināciju, aģentūru LETA informēja Veselības ministrijas (VM) pārstāve Sintija Gulbe.

VM izstrādātā kārtība nosaka pieraksta veidošanas nosacījumus grupu vakcinācijai un balstvakcinācijai jeb otrās vakcīnas devas saņemšanai vakcinācijas iestādēs un ģimenes ārstu praksēs.

Kārtība paredz, ka ārstniecības iestādes nodrošinās iedzīvotāju vakcināciju, kuri reģistrējušies "manavakcina.lv" un pa tālruni 8989, kā arī to iedzīvotāju vakcināciju, kuri individuāli pieteikušies ārstniecības iestādēs, tostarp ģimenes ārstu praksēs, kas nenodrošinās vakcināciju. Šādos gadījumos, ģimenes ārsts apkopos vakcinējamo sarakstu un nosūtīs to vakcinācijas iestādei, ar kuru praksei noslēgts līgums par pakalpojuma sniegšanu.

Veidojot pierakstu, ģimenes ārstiem iespēju robežās jāņem vērā vakcinējamo vecums un veselības stāvoklis, priekšroku dodot vecāka gada gājuma iedzīvotājiem vai cilvēkiem ar smagākām hroniskām slimībām atkarībā no prioritāri vakcinējamās grupas.

Tāpat noteikts, ka veidojot pierakstu vakcinācijai, prioritārā kārtā tiek nodrošināta vakcinācija iedzīvotājiem, kam ir paredzēta balstvakcinācija vai kas atrodas augstākā prioritāri vakcinējamā grupā.

Vakcināciju pacientiem, kuriem saskaņā ar ārsta lēmumu nepieciešama nopietna medicīniska manipulācija, tostarp augstu izmaksu vai augstas sarežģītības pakāpes operācija, piemēram, onkoloģiskajiem pacientiem un donoriem, ārstniecības iestādē veiks saskaņā ar ārsta nosūtījumu.

Lai novērstu vakcīnu devu zudumus, paredzēts, ka vakcinācijas iestāde veido vakcinējamo rezerves sarakstus no aktuālās prioritāri vakcinējamās vai nākamās prioritāri vakcinējamās sabiedrības grupas. Tas VM ieskatā ļaus operatīvi nodrošināt vakcinējamo aizvietošanu gadījumā, kad kāds nav ieradies.

Ja vakcinācijas dienas beigās vakcinācijas iestādē tomēr veidojas neizlietoto vakcīnu devu uzkrājums, ko nav iespējams saglabāt uz nākamo dienu, ir pieļaujams vakcinēt cilvēkus arī ārpus noteiktās prioritāri vakcinējamās grupas. Vienlaikus nosakot, ka cilvēku skaits nedrīkst būt lielāks kā flakonā ietilpstošo devu skaits un šāda vakcinācija ir jādokumentē un jāpamato. Tāpat jādokumentē un jāpamato arī norakstītās devas, ko nav izdevies izvakcinēt līdz dienas beigām.

Gadījumos, ja kādā administratīvajā teritorijā vakcinācijas procesa norisi kavēs nepietiekama uz vietas pieejamo vakcinācijā iesaistīto ārstniecības iestāžu kapacitāte, VM plāno organizēt izbraukuma vakcināciju.

Tāpat, saskaņā ar noteikumiem, vakcinācijas pakalpojums ārstniecības iestādēs būs pieejams arī svētku dienās un brīvdienās, ja iestādei ir pietiekams vakcīnu devu skaits. Šis nosacījums neattiecas uz ģimenes ārstu praksēm, kas šajā laikā vakcināciju nenodrošinās.

Vakcinācijas iestādēm noteikts nodrošināt informāciju par pieteikšanās iespējām un kārtību konkrētā vakcinācijas iestādē, aktuālākajām prioritārajām sabiedrības grupām, kuru vakcinācija konkrētajā iestādē ir uzsākta, publicējot to iestādes mājaslapā.

Gadījumos, ja ārstniecības iestādei mazināsies vakcinējamo skaits un nebūs iespējams nodrošināt pilnu vakcinācijas kapacitāti, vakcinējamo plūsma tiks pārvirzīta no citām iestādēm vai arī tiks lemts par nepieciešamību uzsākt jaunu prioritāri vakcinējamo grupu vakcināciju.