P 12.04.2021.

ĀM būs tiesības neatzīt ārzemnieka ceļošanas dokumentu

Lidosta Rīga. Ilustratīvs foto

FOTO: Paula Čurkste/LETA

Ārlietu ministrijai (ĀM) būs tiesības neatzīt ārzemnieka ceļošanas dokumentu, ja tas neatbilst noteiktiem standartiem, šodien lēma valdībā.

ĀM var neatzīt ceļošanas dokumentu, ja saņemts negatīvs Valsts policijas vai Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (PMLP) atzinums par konkrēto ārzemnieka ceļošanas dokumentu, kā arī starptautisko tiesību principu piemērošana, piemēram, ja dokumentu izdevusi prettiesiski izveidota iestāde vai starptautiski neatzīta teritoriāla vienība.

ĀM uzsvēra, ka ārzemnieka ceļošanas dokuments ir personu apliecinošs dokuments, kas saskaņā ar Latvijai sasitošajiem starptautiskajiem līgumiem, Imigrācijas likumu un citiem normatīvajiem aktiem tā turētājam dod tiesības šķērsot Latvijas valsts robežu, kā arī atbilst noteiktām prasībām.

Tāpat ĀM atzīmēja, ka ceļošanas dokumentos informācija norādāma oriģinālvalodā, kā arī angļu vai franču valodā. Ceļošanas dokumentu valodas standarti noteikti atbilstoši Starptautiskās Civilās Aviācijas organizācijas noteiktajiem personu apliecinošu dokumentu standartiem.

Kā skaidroja ĀM, prasība ceļošanas dokumentā bez oriģinālvalodas informāciju norādīt arī angļu vai franču valodā nerada papildus slogu privātpersonām, jo pienākums iekļaut attiecīgus tulkojumus ceļošanas dokumentā attiecināms uz izdevējvalsti, kas noteikusi konkrētajā ceļošanas dokumentā iekļaujamās informācijas apjomu, valodas un citus kritērijus. Prasība iekļaut ceļošanas dokumentos informāciju arī angļu vai franču valodā noteikta, lai nodrošinātu valsts pārvaldes efektīvu funkcionēšanu, nodrošinot, ka amatpersona, kas pārbauda ceļošanas dokumentu, var pārliecināties par ceļošanas dokumenta saturu.

Tāpat noteikumos paredzēta iespēja ĀM, līdztekus lēmumam par izvērtējamā dokumenta atzīšanu, pieņemt arī lēmumu ar papildus nosacījumiem izvērtējamā dokumenta turētāja ieceļošanai Latvijā vai lēmumu par izvērtējamā dokumenta neatzīšanu Latvijā. Pēc ĀM skaidrotā, šāds regulējums ir nepieciešams, lai būtu iespējams precīzi noteikt starptautiskajā apritē esošo ārzemnieku ceļošanas dokumentu statusu Latvijā un atvieglot imigrāciju kontrolējošo iestāžu darbu.

"Lēmuma pieņemšana par izvērtējamā dokumenta atzīšanu ar papildus nosacījumiem ir būtiska, lai, reaģējot uz ārpolitikas aktualitātēm, starptautisku organizāciju un Eiropas Savienības (ES) rekomendācijām, varētu tikt pieņemts atbilstošs lēmums, ņemot vērā visus situācijas būtiskos apsvērumus un valsts starptautiskās saistības," norādīja ĀM.

Pieņemot lēmumu par ārzemnieka ceļošanas dokumenta neatzīšanu vai atzīšanu ar papildus nosacījumu, ĀM ņem vērā arī ES noteiktās vadlīnijas rīcībai ar konkrētu valstu vai teritoriālo vienību izsniegtajiem dokumentiem. Šādā veidā Latvija sniedz savu ieguldījumu vienotas starptautiskās reakcijas nodrošināšanā attiecībā uz prettiesisku ārvalstu rīcību.

Tāpat ĀM norādīja, ka turpmāk ārzemnieku ceļošanas dokumentu paraugi tiks uzglabāti Valsts robežsardzē. Šādas izmaiņas noteiktas, ņemot vērā aktuālās darba vajadzības. Pašlaik ārzemnieku ceļošanas dokumentu paraugi tiek uzglabāti ĀM.