Pk 16.04.2021.

Iknedēļas Covid-19 testēšana būs arī augsta riska izglītības iestāžu nodarbinātajiem

Daugavpils 9. vidusskolas telpas pirms 2020./2021. mācību gada sākuma. Ilustratīvs attēls.

FOTO: Ivars Soikāns/LETA

Ņemot vērā, ka speciālās izglītības iestādēs izglītojamie nespēj ievērot distancēšanos un higiēnas pamatprincipus Covid-19 saslimstības mazināšanai, iknedēļas Covid-19 testēšana tiks organizēta arī speciālās izglītības iestāžu nodarbinātajiem, ceturtdien lēma Ministru kabinetā. 

Ministru kabineta rīkojumā par ārkārtējās situācijas izsludināšanu papildināti pasākumi Covid-19 izplatības mazināšanai sociālās korekcijas izglītības iestādes "Naukšēni" un speciālās izglītības iestāžu darbinieku vidū. Minētajās izglītības iestādēs un izglītības iestāžu speciālās izglītības klasēs klātienē nodarbinātajiem nodrošinās un būs jāveic iknedēļas testēšana, lai nodrošinātu izglītības iestādes izglītojamo un nodarbināto dzīvībai un veselībai drošus apstākļus.

Patlaban Ministru kabineta noteikumos par epidemioloģiskās drošības pasākumiem Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai ir nostiprināti distancēšanās, higiēnas un personas veselības stāvokļa uzraudzības pamatprincipi, kuru ievērošana ir obligāti. Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) atzīmēja, ka speciālās izglītības programmu izglītojamie, kuriem ir noteikti viegli, vidēji smagi, smagi un dziļi garīgās attīstības traucējumi, ir raksturojami ar prāta spēju traucējumiem, kuri neatjaunojas un nav ārstējami.

Kā uzsvēra IZM, būtiski ir saprast, ka garīgās attīstības traucējumu pamatā ir atmiņas, uztveres, domāšanas, uzmanības, emociju, valodas, saskarsmes iemaņu attīstības īpatnības, kuru smaguma izpausmes ir atkarīgas no personai noteiktās garīgās attīstības traucējumu pakāpes. Garīgie traucējumi būtiski ierobežo bērna un pieaugušu personu spēju uztvert lietu kārtību, izprast darbību un seku cēloņsakarības. Līdz ar to secināms, ka daļa speciālo izglītības iestāžu izglītojamo, jo īpaši jaunākā vecumposma, nespēj ievērot distancēšanās un higiēnas pamatlietas tādā apjomā, lai izvairītos no tālākas Covid-19 infekcijas izplatīšanas.

IZM norāda, ka testu veikšana speciālās izglītības iestāžu darbiniekiem ļaus ātrāk noteikt riska personas, kuras, iespējams, ir inficētas ar Covid-19, ņemot vērā, ka minēto izglītības iestāžu darbinieku ikdiena aizrit ne tikai nodrošinot izglītības procesa norisi, bet arī palīdzot bērniem ar garīgās attīstības traucējumiem veikt pašaprūpi.

Speciālās izglītības iestādēs ir nodarbināti pedagogi, kā arī ir nodarbināti saimnieciskie, tehniskie un var būt nodarbināti medicīnas darbinieki. Kopējais nodarbināto skaits atbilstoši Valsts izglītības informācijas sistēmā pieejamai informācijai speciālajās izglītības iestādēs uz 2020.gada 1.septembri ir 3947 personas.

LETA jau ziņoja, ka februāra sākumā valdība lēma nodrošināt speciālās izglītības iestāžu darbiniekus ar Covid-19 antigēna noteikšanas testiem, lai mazinātu vīrusa izplatību skolu darbinieku vidū.

IZM skaidroja, ka antigēno testu veikšana speciālās izglītības iestāžu darbiniekiem ļautu ātrāk noteikt riska personas, kuras, iespējams, ir inficētas ar Covid-19, ņemot vērā, ka minēto izglītības iestāžu darbinieku ikdiena aizrit, ne tikai nodrošinot izglītības procesa norisi, bet arī palīdzot bērniem ar garīgās attīstības traucējumiem veikt pašaprūpi.

Vienlaikus ministrijā skaidroja, - lai gan Covid-19 infekcijas diagnostikas "zelta standarts" joprojām ir SARS-CoV-2 vīrusa ribonukleīnskābes noteikšana ar Polimerāzes ķēdes reakciju, speciālās izglītības iestāžu nodarbinātajiem nepieciešams nodrošināt iespēju veikt antigēnos testu, kas ir mazāk jutīgs Covid-19 infekcijas diagnostikā, salīdzinot ar Covid-19 infekcijas diagnostikai izmantojamiem Polimerāzes ķēdes reakcijas testiem, piebilstot, ka, bieži testējot, ir iespējams veiksmīgi identificēt saslimušos starp speciālās izglītības iestāžu darbiniekiem, novēršot to inficēšanos.

Speciālās izglītības iestādēs ir nodarbināti pedagogi, kā arī saimnieciskie, tehniskie un var būt nodarbināti medicīnas darbinieki. Tā kā Ministru kabineta noteikumos "Noteikumi par prioritāro institūciju un vajadzību sarakstā iekļautajām institūcijām nepieciešamajiem epidemioloģiskās drošības nodrošināšanas resursiem" jau ir uzskaitīti pirmsskolas, vispārējās izglītības un profesionālās izglītības pedagogi, pagājušajā nedēļā valdība papildināja normu ar norādi uz speciālās izglītības iestāžu saimnieciskajiem, tehniskajiem un medicīnas darbiniekiem.