Tiek mainīta ierastā kārtība, kādā skolēni kārtos valsts pārbaudījumus

Eksāmens. Ilustratīvs foto

FOTO: ITAR-TASS / Scanpix

Ārkārtējās situācijas dēļ arī šajā mācību gadā tiek mainīta ierastā kārtība, kādā skolēni kārtos valsts pārbaudījumus, aģentūru LETA informēja Valsts izglītības satura centrā.

Obligātie diagnosticējošie darbi latviešu valodā norisināsies 27.aprīlī, latviešu valodā mazākumtautību izglītības programmās - 27.aprīlī, bet matemātikā - 29.aprīlī.

Savukārt pēc izglītības iestādes izvēles svešvalodā (angļu, vācu, franču vai krievu valodā) pārbaudījums norisināsies 13.aprīlī, dabaszinībās (fizika, ķīmija, ģeogrāfija, bioloģija) - 20.aprīlī, bet mācībvalodā (krievu, poļu) - 22.aprīlī.

Tāpat 9.klases skolēni, kuri mācās mazākumtautību izglītības programmā, varēs izvēlēties un kārtot eksāmenu valsts valodā 19.maijā rakstu un mutvārdu daļu, bet 20.maijā - mutvārdu daļu.

Šogad 9.klases skolēni mācības noslēgs 31.maijā, savukārt mācību gada noslēgums būs 11.jūnijā.

Patlaban ir zināms, ka 12.klases svešvalodu eksāmenu norise ir pārcelta no marta uz maija mēnesi un, lai iegūtu apliecinājumu par vispārējās vidējās izglītības apguvi, skolēniem šogad un arī nākamgad jākārto trīs obligātie eksāmeni. Ceturtdien, 18.martā, Saeimā otrajā lasījumā tika apstiprināts lēmums par valsts pārbaudes darbu norisi 9.klasēm 2020./2021.mācību gadā.

Lai izglītojamajiem būtu iespēja pārbaudīt savas zināšanas un pamatprasmes un pēc rezultātu iegūšanas tās pilnveidot nolūkā turpināt izglītību vidējās izglītības posmā, paredzēts, ka 9.klases izglītojamajiem aprīlī jāveic divi obligātie diagnosticējošie darbi matemātikā un latviešu valodā latviešu mācību valodas izglītības programmās vai latviešu valodā mazākumtautību izglītības programmās.

Diagnosticējošo darbu norises laiki tiks noteikti laika periodā no 13.aprīļa līdz 29.aprīlim attālināti vai klātienē, ņemot vērā spēkā esošos epidemioloģiskās drošības nosacījumus.

Pēc izglītības iestādes izvēles tā varēs organizēt arī citu diagnosticējošo darbu - svešvalodā (angļu, vācu, franču vai krievu pēc izglītojamā izvēles), Latvijas vēsturē, mazākumtautības valodā mazākumtautību izglītības programmās - norisi. Izglītības iestādēm izvēlei tiek piedāvāts arī diagnosticējošais darbs dabaszinībās, lai akcentētu šīs jomas priekšmetu nozīmi un ļautu izglītojamiem izvērtēt, kuru mācību virzienu izvēlēties apgūt vidējās izglītības posmā.

Nākamnedēļ Ministru kabinetā paredzēts veikt grozījumu pamatizglītības standartā, nosakot, ka šajā mācību gadā 9.klases skolēniem obligāti jākārto diagnosticējošie darbi latviešu valodā un matemātikā, pēc skolas izvēles var kārtot arī diagnosticējošos darbus svešvalodā, Latvijas vēsturē, mazākumtautības valodā, dabaszinībās. Plānots veikt arī nepieciešamos grozījumus Ministru kabineta noteikumos par valsts pārbaudes darbu norises laikiem, kas paredz, ka diagnosticējošie darbi notiks no 13.aprīļa līdz 29.aprīlim.

Savukārt Ministru kabineta noteikumos par 2020./2021.mācību gada un mācību semestru sākuma un beigu laiku un brīvdienu laiku tiks veiktas izmaiņas, kas paredz, ka 9.klases skolēniem mācības 2020./2021.mācību gadā beidzas 31.maijā.