"Alida tūrs" iekļūst PTAC "melnajā sarakstā"

Ilustratīvs attēls.

FOTO: VGstockstudio/Shutterstock.com

Tūroperators AS "Alida tūrs" iekļauts Patērētāju tiesību aizsardzības centra (PTAC) "melnajā sarakstā", liecina PTAC Patērētāju strīdu risināšanas komisijas lēmums.

Attiecīgajā sarakstā uzņēmums iekļauts, jo nav izpildījis PTAC Patērētāju strīdu risināšanas komisijas lēmumu par atceltiem tūrisma pakalpojuma līgumiem.

Komisijas lēmumā norādīts, ka patērētāja 2019.gada 7.septembrī noslēdza ar "Alida tūrs" līgumus par ceļojumu četrām personām uz Antalju no 2020.gada 7.maija līdz 17.maijam. Par ceļojumu 2019.gada 10.septemrī tika veikta apmaksa kopumā 1847 eiro un 74 centu apmērā.

Pagājušā gada 22.martā patērētāja nosūtīja uzņēmumam e-pastu ar jautājumu par cita ceļojuma piedāvājumu un līgumu atcelšanas termiņu. Tāda paša satura e-pasti tika nosūtīti arī 23. un 24.martā. Savukārt 25.martā patērētāja nosūtīja uzņēmumam e-pastu ar pievienotu iesniegumu par līgumu atcelšanu un samaksātās naudas summas atmaksu pilnā apmērā norādot, ka līgums tiek atcelts neatkarīgi no Covid-19 izplatības. Tobrīd Covid-19 dēļ Latvijā bija izsludināta ārkārtējā situācija.

"Alida tūrs", nepanākot ar patērētāju vienošanos par citu risinājumu, piekrita atcelt līgumus un atmaksāt patērētājai samaksāto naudas summu līdz 2021.gada 9.jūnijam, pamatojot savu piedāvājumu ar Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma 46.panta trešajā daļā noteikto.

Attiecīgajā pantā teikts, ka tad, ja ceļotājam ir noslēgts līgums par kompleksu tūrisma pakalpojumu un kāda no pusēm ir vienpusēji izbeigusi līgumu Covid-19 izplatības radītās ārkārtējās situācijas izsludināšanas dēļ Latvijā vai nepārvaramas varas apstākļu dēļ ceļojuma galamērķī saistībā ar Covid-19 izplatību, tūrisma operators, ja tam ir izsniegta speciālā atļauja un spēkā esošs nodrošinājums, ir tiesīgs ceļotājam naudas atmaksas vietā noformēt apliecinājumu par neizmantotā ceļojuma vērtību, kuru ceļotājs var izmantot citu ceļojumu iegādei pie konkrētā tūrisma operatora par tādu summu, kādu ceļotājs vai tūrisma aģentūra ceļotāja vārdā ir samaksājusi tūrisma operatoram. Apliecinājums izmantojams 12 mēnešu laikā no ārkārtējās situācijas atcelšanas dienas valstī. Latvijā pirmā ārkārtējā situācija beidzās 2020.gada 9.jūnijā.

PTAC Patērētāju strīdu risināšanas komisija vēstulē tūroperatoram prasīja sniegt skaidrojumu par izveidojušos strīdu. Sabiedrība sniedza atbildi un paskaidroja, ka iesniegumu par līgumu atcelšanu no patērētājas ir saņēmusi 2020.gada 25.martā, līdz ar to piekrīt atmaksāt patērētājai viņas samaksāto naudas summu, atskaitot līgumsodu, un termiņā saskaņā ar Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma normām. Proti, termiņā, kas nepārsniedz 12 mēnešus no ārkārtējās situācijas atcelšanas dienas valstī.

Izvērtējot patērētājas iesniegumu un sabiedrības sniegto atbildi, PTAC Patērētāju strīdu risināšanas komisija secināja, ka strīds ir par patērētājai atmaksājamās naudas summas apmēru un atmaksas termiņu.

Komisija norādījusi, ka no lietas materiāliem izriet, ka patērētāja izbeidza līgumus 2020.gada 25.martā, kad līdz 2020.gada 7.maija ceļojumam bija atlikušas 43 dienas, un līgumu atcelšana nav saistīta ar Covid-19 izplatību.

Ņemot vērā to, ka līgumu atcelšana nav saistīta ar Covid-19, komisijas ieskatā nav piemērojamas Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma normas, tostarp par naudas atmaksas termiņu. Konkrētajā gadījumā ir piemērojami Ministru kabineta noteikumi par kompleksa un saistīta tūrisma pakalpojuma sagatavošanas un sniegšanas kārtību un kompleksu un saistītu tūrisma pakalpojumu sniedzēju un ceļotāju tiesībām un pienākumiem.

Attiecīgajos noteikumos minēts, ka tad, ja ceļotājs izbeidz kompleksā tūrisma pakalpojuma līgumu pirms ceļojuma sākuma, tūrisma operators var ceļotājam prasīt maksāt atbilstošu un pamatojamu līguma izbeigšanas maksu. Savukārt tūrisma operatoram ne vēlāk kā 14 dienu laikā pēc līguma izbeigšanas jāatmaksā ceļotājam visus maksājumus, kas prasīti atbilstoši attiecīgajos noteikumos minētajam.

Saskaņā ar pušu noslēgto līgumu agrās rezervācijas gadījumā, ja klients atsakās no ceļazīmes vairāk nekā 30 dienas pirms ceļojuma datuma, tad tūroperators atceļ ceļazīmi ar līgumsodu 69 eiro par cilvēku, bet, ja tas tiek darīts vairāk nekā 45 dienas pirms ceļojuma, tad ceļazīme tiek atcelta ar līgumsodu 0% apmērā no ceļazīmes cenas apmēra.

PTAC Patērētāju strīdu risināšanas komisija secinājusi, ka "Alida tūrs" ir tiesības ieturēt maksu par līgumu izbeigšanu 69 eiro apmērā par cilvēku, jo līgumi tika atcelti 43 dienas pirms 2020.gada 7.maija ceļojuma. Veicot aprēķinu, maksa par līgumu izbeigšanu ir 276 eiro, tādejādi uzņēmumam ir patērētājai jāatmaksā 1571 eiro un 74 centi. Minētās naudas summas atmaksa bija veicama ne vēlāk kā 14 dienu laikā pēc kompleksā tūrisma pakalpojuma līguma izbeigšanas.

Patērētāju strīdu risināšanas komisijas lēmums tika pieņemts šā gada 4.martā, un "Alida tūrs" tas bija labprātīgi izpildāms 30 dienu laikā, tomēr, tā kā tas nav izdarīts, uzņēmums iekļauts PTAC "melnajā sarakstā".

"Alida tūrs" valdes loceklis Juris Cīrulis aģentūrai LETA atzina, ka tūroperatoram tā iekļaušana PTAC "melnajā sarakstā" ir bijis negaidīts pārsteigums.

Cīrulis apgalvoja, ka "Alida tūrs" pašreiz ar patērētāju atrodas pārrunu stadijā un līdz šīs nedēļas beigām izpildīs PTAC Patērētāju strīdu risināšanas komisijas lēmumu.

Pēc viņa teiktā, "Alida tūrs" arī nebija nemaz saņēmusi PTAC 4.marta lēmumu, līdz ar to tā izpilde nebija iespējama. "Sazinoties ar PTAC, tika saņemta atbilde, ka lēmums bija nosūtīts pa pastu kā ierakstītā vēstule," sacīja Cīrulis.

Vienlaikus viņš norādīja, ka valstī Covid-19 dēļ izsludinātās otrās ārkārtējās situācijas laikā no 2020.gada 9.novembra līdz šā gada 6.aprīlim valdība nepārtraukti aicināja visus uzņēmumus pāriet uz attālināto darbu.

"Sabiedrība, kā sociāli atbildīgs uzņēmums, godprātīgi pilda visas valdības rekomendācijas. Turklāt, 2021.gada martā saskaņā ar valdības lēmumu tika ieviesti ierobežojumi uz klātienes darbu. Sabiedrības ieskatā PTAC, sūtot lēmumu, bija jāņem vērā, ka lēmuma saņemšana nebūs iespējama," uzsvēra Cīrulis.

Viņš arī pauda, ka īpašu neizpratni rada tas, ka iepriekš visa komunikācija ar PTAC, tai skaitā lēmumu saņemšana notikusi elektroniski, savukārt, brīdī, kad visi uzņēmumi pārgāja uz attālināto darbu, PTAC nolēma, ka jākomunicē ar sabiedrību ar pasta starpniecību.

"Sabiedrība ir 100% Latvijas uzņēmums, kurš sniedz tūrisma pakalpojumus jau 25 gadus. Sabiedrība vienmēr ir rūpējusies par savu reputāciju un tēlu, bet uz doto brīdi nav pārliecības, ka būs iespējams atgūt nevainojamu reputāciju, ja tā tiks sabojāta šādu nepārdomātu PTAC un Patērētāju strīdu risināšanas komisijas lēmumu dēļ," teica Cīrulis.

Viņš arī sacīja, ka "Alida tūrs" plāno vērsties PTAC uzraugošās instancēs, aicinot izvērtēt iestādes rīcību un lūgumu pievērst pastiprinātu uzmanību valdības lēmumu un normatīvo aktu izpildei, lai ar savu rīcību nekaitētu godprātīgu uzņēmumu reputācijai.

Kā liecina "Firmas.lv" informācija, "Alida tūrs" reģistrēts 1996.gadā, un uzņēmuma pamatkapitāls ir 35 819 eiro. Uzņēmums ir akciju sabiedrība, tādēļ tam akcionāru saraksta iesniegšana Uzņēmumu reģistrā nav obligāta. Savukārt patiesie labuma guvēji ir Latvijas valstspiederīgie Arno Ter-Saakovs un Ilāna Ter-Saakova.

2019.gadā uzņēmums strādāja ar 788 221 eiro apgrozījumu un 2968 eiro peļņu. 2020.gada finanšu rādītāji vēl nav publiskoti.